Figyelő

Az önkormányzatok gazdasági feladatai a második negyedévben

Az önkormányzatok gazdasági szempontból legfontosabb feladata a kiegyensúlyozott gazdálkodás bebiztosítása, mely figyelembe veszi az egyes községek pénzügyi lehetőségeit és az ezek alapján meghatározott gazdálkodási irányvonalat.

Meghirdették az Év Községe 2013 versenyt

A Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség 2013. 3. 26-án tette közzé az Év Községe 2013 verseny feltételeit és szabályait. Ez már a 7.

Megjelent az Önkormányzati Szemle idei első száma

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása országos konferenciát szervezett március 7-én Zsolnán, hogy szakmailag megalapozott véleményt fogalmazzanak meg a készülő közoktatási reform kapcsán.

Alkoholmentesek lehetnek a közterületek

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása üdvözli a parlament döntését, amely lehetővé teszi az önkormányzatok számára rendelettel tiltani vagy korlátozni az alkoholfogyasztást közterületeken.

Egy stabil törvény

„A polgárok szabadon élhetnek egyesülési jogukkal.

Változnak a közbeszerzés szabályai

Március 19-én véglegesítette a közbeszerzési törvény módosítását a parlament, mely alapjaiban változtatja meg az eddigi jogi előírásokat. Az új törvény júliustól lép hatályba.

Új: A nonprofit szervezetekről szóló törvény

A nonprofit szervezet olyan jogi személy, amely általános közhasznú szolgáltatásokat nyújt előre megszabott és minden felhasználó számára egyforma feltételek alapján, és nyereségét kizárólag és teljes mértékben a nyújtott közhasznú szolgáltatások

Petíció az oktatásügyért – gyermekeink jövőjéért

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa kezdeményezésére petíciós aláírásgyűjtés kezdődött a készülő közoktatási reform kapcsán, amelyhez csatlakozott több országos civil szervezet, valamint több szlovák és ruszin aktivista is.

Május 28-án kezdődik a városok és falvak társulásának a kongresszusa

Nyitrán tartotta soros februári ülését a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása, amelyen döntés született arról, hogy a szövetség idei, immár 24. kongresszusát május 28-29-én tartják meg Nyitrán.

Közoktatási törvény – magyarul

A 245/2008. sz. közoktatási törvény jelenleg hatályos megfogalmazásban magyarul is olvasható ezentúl a honlapunkon.

Önkormányzat és oktatásügy

Több mint 260 polgármester, oktatásügyi hivatalnok és szakember, gyakorló pedagógus vett részt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának március 7-ei konferenciáján Zsolnán, amely az „Önkormányzat és iskola – tegnap, ma, holnap” címet vi

„Frissítettek” törvényeink

Pár héttel ezelőtt honlapunkon arra figyelmeztettük az önkormányzatokat, változott a helyi adókról és illetékekről szóló törvény, ami többek között új önkormányzati rendelet kiadását is feltételezi.

Új iskolafinanszírozási rendszer – kérdőjelekkel

Dušan Čaplovič oktatási, kutatási és sportminiszter vitathatatlanul a második Fico-kormány legagilisabb miniszterei közé tartozik.

Az önkormányzatok gazdasági feladatai az I. negyedévben

A 2013-as év gazdasági szempontból komoly feladatok elé állítja az önkormányzatokat.

Önkormányzati kötelességek a szociális ellátásban

A Tt. 305/2005. számú, a gyermekvédelemről és szociális gondnokságról szóló törvénye 65. §-ának 1.

Mi lesz kisiskoláinkkal?

„Az a jó iskola, ahová a gyermek gyalog is el tud menni.” – ezt állította a magyar oktatáspolitika egyik legnagyobb alakja, Klebelsberg Kuno, aki a huszadik század első felében Bethlen István kormányában három választási cikluson keresztül volt Ma

Lesz új építésügyi törvény. De mikor?

Ha Iveta Radičová kormánya 2011 őszén nem bukott volna meg, mindenki, aki építkezési engedélyhez kötött befektetésbe kezdene, egy huszonnyolcszor módosított törvény szerint lenne kénytelen eljárni.

Újabb Pro Civis-füzetek jutottak el önkormányzatainkhoz

A csallóközcsütörtöki székhelyű Pro Civis Polgári Társulás az idén is folytatja önkormányzatink munkáját támogató, az általános jogtudatot erősítő és a magyar nyelv közigazgatási használatát elősegítő tevékenységét.

Törvény az SZK állampolgárságáról

Másfél éve az ország arra, hogy a szlovák alkotmánybíróság eldöntse, sérti-e vagy nem az alaptörvény rendelkezéseit a 2010-es állampolgár-sági törvénymódosítás, amely megfosztja a más állampolgárságot is felvevő polgárt szlovák állampolgárságától.

Adómentes az önkormányzati vagyon értékesítése

A szlovák parlament a jövő évi költségvetési tervvel kapcsolatos adómódosításokról is szavazott december elején, amely során eltörölte az önkormányzatok és az általuk fenntartott szervezetek és intézmények va-gyonának eladásából származó bevétel a

2013-tól új feladatok a hulladékgazdálkodásban

2012. októberében módosította a parlament a hulladékgazdálkodási törvényt, mellyel beiktatta a szlovák jogrendbe a közös uniós irányelveket, hogy elkerüljük a Brüsszel által kilátásba helyezett pénzügyi szankciókat. A törvény 2013.

Értékes előadások a szabadegyetemen

Jövőre ugyanitt! – tavalyhoz hasonlóan az idén is így köszöntek el egymástól a II. Önkormányzati Szabadegyetem résztvevői, hallgatói.

Megkezdődhet a helyi államigazgatás modernizációja

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elfogadta a belügyminisztérium által kidolgozott törvénymódosító javaslatot, amely a helyi államigazgatási szolgáltatások egyszerűsítését, hatékonyságának növelését és modernizációját feltételezi.

Anyanyelven is írhatunk az alapjogi biztosnak

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2001. decemberében fogadta el azt a törvényt, amely létrehozta Szlovákiában is az alapvető jogok biztosának, vagyis az ombudsman intézményét.

Pedagógussztrájk – Kérés az iskolafenntartókhoz

Sztrájkba lépnek a pedagógusok, egyelőre nem tudni, milyen hosszú időre és mennyien.

Hogyan működik az alkotmánybíróság?

A címben feltett kérdésre éppenséggel azt is lehetne válaszolni, hogy mindegy: jól vagy rosszul, határozatai véglegesek, hazai viszonylatban megfellebbezhetetlenek és döntései szerint kell eljárnia mind a törvény-hozói, mind a végrehajtói hatalomn

Takarékoskodniuk kell az önkormányzatoknak is

A megyei önkormányzatokat követően a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása is elfogadta a kormány döntését az 5 százalékos bérköltség- és 10 százalékos dologiköltség-megtakarításról, hogy ezzel segítse a közkiadások konszolidálását 2013-ban.

Az önkormányzatok gazdasági feladatai az utolsó negyedévben

Az önkormányzati gazdálkodás több jogi rendelettel van szabályozva. Közülük legfontosabbak a Törvénytár 369/1990. számú törvénye a községi önkormányzatokról, az 583/2004.

A tapasztalatcserére is jó a szabadegyetem

A Pro Civis Polgári Társulás második alkalommal szervezi meg az Önkormányzati Szabadegyetemet, amelyre az idén is Nagymegyeren kerül sor október 18-21-e között.