2020/06/26

Új iskolafinanszírozási rendszer – kérdőjelekkel

Dušan Čaplovič oktatási, kutatási és sportminiszter vitathatatlanul a második Fico-kormány legagilisabb miniszterei közé tartozik. Az alapiskolák, középiskolák és oktatási létesítmények finanszírozásáról szóló törvényt például fél év alatt kétszer is módosíttatta a parlamenttel.
Vélhetően ez az a helyzet, amire a kisember azt mondja, olykor a túlzott aktivitás is árt, vagy egyenesen izgágaságnak, kapkodásnak nevezi az ilyen eljárást. Mert: eleve nem jó, ha egy időszakhoz kötött – mint amilyen a tanév – feladatrendszer végrehajtásának kellős közepén változtatja meg valaki a munka feltételeit. Márpedig ez történt, hiszen az iskolaalapítók – a helyi és megyei önkormányzatok – például azért nem hajtottak végre iskolaegyesítéseket (mondjuk egy városon belül, ahol több általános iskola működik), mert a tanév elején joguk volt a pedagógusok és iskolai kisegítő személyzet bértömegének, illetve az iskolafenntartáshoz a központi költségvetésből átutalt forrás 10 százalékát a szükségletnek megfelelő módon használni. Vagyis a kisebb tanulói létszámú iskolát kisegíteni a több diák oktató rovására, amire a normatív támogatás miatt szinte mindenütt szükség volt. Az oktatási tárca vezetőjének javaslatára ilyen lehetősége már nincs az önkormányzatnak, ami – figyelembe véve, hogy menet közben még törvényes és megkötötten öt százalékos bérfejlesztésre is sort kell kerítenie a fenntartónak – sok esetben megoldhatatlan feladat elé állította az önkormányzatokat. Nehéz lenne szerencsésnek nevezni a szabadidős tevékenység finanszírozásának a megváltoztatását, ami január elsejétől érvényes, vagyis szintén a tanév közepén került sor a módosításra. Az meg még a tisztességes eljárás határait is feszegeti, hogy a finanszírozás formáinak megváltoztatására többek között a pedagógusok és más iskolai alkalmazottak bérfejlesztése miatt került sor akkor, amikor a kormány és az önkormányzatok szövetsége abban állapodott meg, hogy a falvak és a városok költségeik 10 százalékos megtakarításával járulnak hozzá az ország költségvetési konszolidálásához, amit többek között az alkalmazottak béreinek öt százalékos csökkentésével érnek el…
A Pro Civis Polgári Társulás mindezek tudatában látott hozzá az alapiskolák, középiskolák és oktatási létesítmények finanszírozásáról szóló törvény lefordításához. Tudjuk, hogy a jogszabály módosítása okozta gondok kezeléséhez nem járul hozzá az, ha a törvényt anyanyelven is elolvashatják önkormányzataink és iskoláink vezetői, mégis fontosnak tartjuk, hogy magyar nyelven is elérhető legyen, hiszen az oktatásügy fontos kérdése közéletünknek, s nem árthat, ha magyar nyelven, szakmailag tiszta kifejezési eszközökkel tudunk róla beszélni.