Dokumentumok

2024/02/29

2023-as szlovákiai választások és a magyar választóbázis mozgásának elemzése

Két részből álló elemzésünk, amely bemutatja, hogyan viselkedtek a magyar választók a 2023-as szlovákiai parlamenti választások során, valamint történelmi kontextusba helyezi a választói bázis mozgását a rendszerváltás óta.

2023/01/18

The life and challenges of Hungarian community in the Slovak republic

Rövid angol nyelvű kiadvány a felvidéki magyar életéről és kihívásairól

2023/01/04

A komáromi nagygyűlés jegyzőkönyve

Az önkormányzat az önrendelkezés alapja - A szlovákiai magyar választott képviselők és polgármesterek országos nagygyűlésének hiteles jegyzőkönyve, Komárom, 1994. január 8.

2022/12/22

A szlovákiai népszámlálás eredményei (2022)

A Pro Civis elemzése a 2021-es szlovákiai népszámlálás eredményeiről a magyarság tükrében

2020/06/26

Önkormányzati Szabadegyetem Programtervezet

2020/06/26

Önkormányzati Szabadegyetem Jelentkezőlap

2020/06/26

Petíciós ív elnökválasztás

2020/06/26

Jelöltlista

2020/06/26

Nyelvhasználati törvénysértés hivatalokban (beadvány a kormányhivatalba!)

2020/06/26

MEGÁLLAPODÁS a magyarországi digitális földfelszíni televíziós műsorszórás vételét biztosító eszköz nyújtásáról

2020/06/26

Adatlap a felméréshez (digitális átállás)

2020/06/25

Európai Charta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben

Az európai helyi és regionális önkormányzatok chartája, amelyben elkötelezik magukat az emberek közötti nagyobb egyenlőség megteremtése mellett, hatásköreik és a partnerség felhasználásával

2020/06/25

Európai Charta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben

Csatlakozási formanyomtatvány

2020/06/25

Európai Szociális Charta

Az Európai Szociális Charta az Európa Tanács egyik legfontosabb nemzetközi szerződése, amelynek célja az állampolgárok legalapvetőbb jogainak és a szociális biztonságának megerősítése.

2020/06/25

Helyi önkormányzatok európai chartája

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény

2020/06/25

Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló keretegyezmény

Az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló,Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezménye

2020/06/25

Autonómia modellek

Elmélet és gyakorlat az Európai Unióban (a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának háttéranyaga)

2020/06/25

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésénék Ajánlása az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelmére létrejött európai egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvére a kisebbségekhez tartozó személyekre vonatkozóan

2020/06/25

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája

2020/06/25

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban (2013)

A Pro Civis Polgári Társulás 2013. évi felmérése a virtuális kétnyelvűségről a dél-szlovákiai önkormányzatokban

2020/06/25

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban (2014)

A Pro Civis Polgári Társulás 2014. évi felmérése a virtuális kétnyelvűségről a dél-szlovákiai önkormányzatokban

2020/06/25

Magyar-Szlovák Alapszerződés

A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről, 1995. március 19-én kelt szerződés

2020/06/25

Koppenhágai kritériumok

A koppenhágai kritériumok kifejezés azt a feltételrendszert jelöli, amelyet az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások megkezdésének alapfeltételéül szabott a közösséghez csatlakozni kívánó kelet-európai államok számára.

2020/06/25

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai területi együttműködési csoportosulásról

szám: 1082/2006/EK (2006. július 5.)

2020/06/25

Az elektronikus kommunikáció eszközei és gyakorlata a dél-szlovákiai önkormányzatokban (2012)

A Pro Civis Polgári Társulás 2012. felmérése a virtuális kétnyelvűségről a dél-szlovákiai önkormányzatokban

2020/06/25

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2003/1334. sz. határozata

Az autonóm régiók pozitív tapasztalata, mint a konfliktusok rendezésének lehetséges forrásai Európában

2020/06/25

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1713 (2010) sz. határozata

Kisebbségvédelem Európában: legjobb gyakorlatok és hiányosságok a közös standardok végrehajtásában

2020/06/25

Fiatalok részvétele a helyi és regionális közéletben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 13 (2004) sz. Ajánlása a fiatalok helyi és regionális közéletben való részvételéről

2020/06/25

Az EBESZ koppenhágai nyilatkozata

2020/06/25

Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1985 (2014) sz. határozata

A nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában (Kalmár-jelentés)