Tisztelt látogató, kedves olvasó!

Őry PéterÖrömmel és tisztelettel köszöntjük honlapunkon. Örömmel, mert minden alkotó embernek jól esik, ha munkája iránt érdeklődnek, s tisztelettel, mert úgy véljük, aki az önkormányzás iránt érdeklődik, elkötelezett híve a közéletnek és a demokráciának, amelyek olyan elvek, amelyekre Európa is épül. Ezt nem mi mondjuk, az Európa Tanács hangoztatja, ahogy azt is, hogy „a helyi önkormányzatok minden demokratikus rendszer alapintézményét képezik”, magyarázatként pedig még hozzáteszi: „az állampolgárok közügyekben való részvételének joga egyike az Európa Tanács valamennyi tagállama által elfogadott demokratikus elvnek”, és leszögezi, hogy „e jog legközvetlenebbül a helyi szinten gyakorolható”. (A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája – Preambulum)

Hasznos időtöltést kívánunk mindenkinek honlapunkon!
Őry Péter, a Pro Civis Polgári Társulás elnöke