2020/06/26

Takarékoskodniuk kell az önkormányzatoknak is

A megyei önkormányzatokat követően a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása is elfogadta a kormány döntését az 5 százalékos bérköltség- és 10 százalékos dologiköltség-megtakarításról, hogy ezzel segítse a közkiadások konszolidálását 2013-ban. A megállapodás Robert Fico kormányfő szerint a 2000-es lélekszámot meghaladó településekre vonatkozik. Az ennél kisebb településeknek csak be kellene fagyasztaniuk költségvetésük ezen tételeit.
Bár a kormány konszolidációs programjához csatlakozik a Szlovákiai Városok Uniója is, ez a szervezet garanciákat is kér takarékossági vállalásai mellé. A kormány kötelezze el magát, hogy újabb feladatokat nem hárít át a települési önkormányzatokra megfelelő pénzügyi fedezet nélkül. Marián Minarovič főtitkár állásfoglalása tartalmazza, hogy a pénzügyi felelősség feltétele helyi szinten, ha eleve kizárják, hogy másodlagos negatív intézkedések szülessenek a községi költségvetések vonatkozásában. A szervezet nem tartja indokoltnak, hogy a helyi önkormányzatokat mereven kötelezzék a dologi kiadások 10, a bérköltségek 5 százalékának megtakarítására. Az Unió arra figyelmeztet: a helyi önkormányzatok 20 százalékban eddig is saját költségvetésükből dotálták az átruházott államigazgatási feladatok finanszírozását. Minarovič szerint a legkritikusabb e téren a környezetvédelem, melynek a költségeit 50 százalékban fedezik az önkormányzatok, de nem kapták meg a szükséges pénzügyi eszközöket az építési hivatalok működtetésére sem. A legtöbb önkormányzat felelősen gazdálkodik, kiegyensúlyozott költségvetéssel, s ha módja van rá, tartalékokat képez, írja az állásfoglalás. Sok település azonban önhibáján kívül jut(ott) nehéz helyzetbe vagy került kényszerfelügyelet alá, ezért a települési önkormányzatok reális lehetőségeit a kormánynak a konszolidációs program kialakítása során is szem előtt kellene tartania.
A Szlovákiai Városok Uniója szerint fontos a városok pénzügyi stabilitásának és autonómiájának megerősítése, hogy ne a központi kormányzat, hanem a lakosság dönthessen a közkiadásokról és saját adóterheiről.