2020/06/26

Megjelent az Önkormányzati Szemle idei első száma

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása országos konferenciát szervezett március 7-én Zsolnán, hogy szakmailag megalapozott véleményt fogalmazzanak meg a készülő közoktatási reform kapcsán. A konferenciáról és a résztvevők 15 pontban összefoglalt elvárásairól bő terjedelemben számol be az Önkormányzati Szemle idei első száma, amely a napokban jutott el Dél-Szlovákia önkormányzataihoz a Pro Civis Polgári Társulás jóvoltából.

Amennyiben egy mondatban kellene összegezni a konferencia üzenetét a tárcának, az így hangozhatna: a kerületi és helyi önkormányzatok készek és képesek ellátni iskolaalapítói és -fenntartói feladataikat, semmi szükség a centralizációra az oktatásügyben. A szakmai konferencia végkövetkeztetését vallják a dél-szlovákiai polgármesterek is, akiknek véleményét a kérdésben lapunk szerkesztősége kérte ki.

Az utóbbi években kevesebb szó esik az önkormányzatok egy másik jogköréről, nevezetesen a helyi és regionális kultúra szervezésének, kulturális intézmények alapításának és fenntartásának, illetve az emlékhelyek és emlékművek kialakításának, létrehozásának feladatrendszeréről. Hogy ennek mi az oka, riportereink nem vizsgálták, sokkal inkább arra koncentráltak, miként élnek az önkormányzatok ezen jogok adta lehetőségekkel a magyarságunk által lakott települések. A tíznél is több településen tett látogatásuk tapasztalata alapján örömmel mondjuk: többségében példa értékűen használják ki az önkormányzatok az adott lehetőségeket, aminek köszönhetően a kultúra komoly közösségépítő eszköz tud lenni egy-egy városunkban, falunkban.

Az Önkormányzati Szemle az elmúlt másfél évben többször is foglalkozott az Európai Unió által is a leghatékonyabbnak tartott határokon átnyúló regionális együttműködési formával, az Európai Területi Társulással (angolból kölcsönzött rövidítésben: EGTC). Idei első számunkban két frissen bejegyzett, de még formálódó szlovák-magyar területi társulást mutatunk be olvasóinknak, egyszersmind – szaklapként – közzé tesszük azt az ETT-egyezményt, amely aláírása a megalakulás feltétele, illetve egy ETT-alapszabályt, amely pedig a feltétele a belügyminisztériumi bejegyzésnek és a működés megkezdésének. A magyar nyelvre fordított szlovák törvények közül ezúttal a kerületi önkormányzati választásokról szólót közli a lap, amely aktualitását az ősszel esedékes megyei választások adják.