2020/06/26

Újabb Pro Civis-füzetek jutottak el önkormányzatainkhoz

A csallóközcsütörtöki székhelyű Pro Civis Polgári Társulás az idén is folytatja önkormányzatink munkáját támogató, az általános jogtudatot erősítő és a magyar nyelv közigazgatási használatát elősegítő tevékenységét. E célok és szándékok idei első kézzelfogható eredménye, hogy a napokban a dél-szlovákiai önkormányzatok megkapták a Pro Civis-füzetek III. és IV. kiadását.
A Pro Civis-füzetek III. száma két törvényt tartalmaz szlovák és magyar nyelven, mindkettő az önkormányzatok és a polgárok közti kapcsolattartás talán leggyakrabban használt jogszabálya. Egészen pontosan a köznyelvben csak infótörvényként emlegetett, hivatalosan a 211/2000 számú, az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvényt, illetve a 9/2010 számú, a panasztételről szóló törvényt tartalmazza a kiadvány. A két törvény, illetve a velük kapcsolatos eljárások gyakran kerülnek a napi sajtó és az elektronikus médiák érdeklődésének a középpontjába is, sajnos, csak olyankor azonban, ha netán valamely önkormányzat elutasította az információ-szolgáltatási kötelezettséget, avagy nem fogadta el a polgár panaszát. Ez éves szinten és országosan legfeljebb néhány száz eset, holott a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége kongresszusán több tízezer olyan eljárásról esett szó, amikor a két törvény által tisztázódtak a „pletyka szinten” felmerült problémák, félreértések. Ugyanakkor ritkán ír a sajtó arról, hogy a polgárok sok esetben olyankor is az önkormányzatokhoz fordulnak panaszaikkal, amikor a törvény értelmében a városi vagy községi önkormányzati szervek nem illetékesek még csak vizsgálni sem a felmerült sérelmeket. A Pro Civis Polgári Társulás vezetői bíznak abban, hogy a kiadvány – amelyből a községek öt-öt, a városok 10-10 darabot kaptak – nagymértékben segít majd a beadványokat kezelő hivatalnokoknak munkájuk végzése során, de eljut a polgárokhoz (akár a helyi közkönyvtáraknak vagy iskolai könyvtáraknak átadott példányokon keresztül), hogy pontosan tudják, milyen esetekben és hogyan kötelesek eljárni ügyeikkel kapcsolatban az önkormányzatok. (A Pro Civis Polgári Társulás által működtetett onkormanyzas.sk honlapon megtalálhatók azok a szlovák-magyar kétnyelvű formanyomtatványok, amelyeken a polgárok anyanyelvükön kérhetnek akár információt vagy panaszuk intézését, s azok is, amelyeket az önkormányzatnak ilyen esetben a kérelmező anyanyelvén kell kiállítaniuk az eljárás során.)
A Pro Civis-füzetek IV. száma ugyancsak egyként szolgálja az önkormányzati hivatal és képviselőtestület munkáját és a polgárok tisztán látását a helyi adók és illetékek ügyében. A kiadvány ugyanis az 582/2004 számú, a helyi adókról, valamint a kommunális hulladék és az apró építkezési hulladék illetékéről szóló törvényt tartalmazza – még hozzá a legújabb módosításokkal, tehát azokkal, amelyek a 2012. december 1-jén léptek hatályba. A módosítások fontos új kötelezettségeket rónak az önkormányzatokra, ezért szükséges, hogy a módosítás nyomán az önkormányzat új helyi rendeletet adjon ki, amihez ugyancsak segítséget találnak onkormanyzas.sk honlapunkon, ahol szlovák és magyar nyelvű mintarendeletet találhatnak az érdeklődők. A polgárok szempontjából pedig azért fontos ez a törvénymódosítás, mert a megnevezett adók és illetékek esetében kérvényezniük kell minden kedvezmény megítélését a helyi önkormányzatoknál – amelyeket korábban a képviselő-testület saját hatáskörben, általánosan határozhatott meg. (Például a nyugdíjas polgárok esetében a hulladék-elszállításért kirótt illeték mértékének csökkentése.)
A Pro Civis Polgári Társulás vezetői bíznak abban, hogy a kiadványokat hasznosan forgatják majd az önkormányzati képviselők és az önkormányzati hivatalok alkalmazottjai csakúgy, mint a polgárok, akik e három jogszabály alapján szeretnének eljárni valamely őket érintő kérdésben, egyszersmind hozzájárulnak ahhoz is, hogy nyelvi alapon ne alakulhassanak ki értelmezési viták, vagyis az ügyintézés zökkenőmentes lehet.