2020/06/26

Petíció az oktatásügyért – gyermekeink jövőjéért

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa kezdeményezésére petíciós aláírásgyűjtés kezdődött a készülő közoktatási reform kapcsán, amelyhez csatlakozott több országos civil szervezet, valamint több szlovák és ruszin aktivista is.
Sokakban felmerülhet a kérdés, miért már most, amikor még el sem készült az oktatási minisztérium tervezete? Nos, erre egyszerű is lehetne a válasz, például ilyen: a szlovákiai politikai gyakorlat olyan, hogy amennyiben a parlament kormányzó többsége elé olyan dokumentum kerül, amelyet a minisztérium és a kormány már elfogadott, nagyon nehéz a kérdéses törvénytervezetben bárminemű változtatást eszközölni. A parlamentben ilyenkor már működik a „szavazógépezet” és érvényesül a „győztes mindent visz” elve.
Ám nem ez a döntő szempont, hanem az, hogy mi az ország és a társadalom további fejlődése szempontjából kulcsfontosságú kérdésként tekint az oktatásügyre. Korunk kihívásai megalapozott tudást és alkalmazható készségeket igényelnek mindenkitől, leginkább azonban a felnövekvő nemzedékektől. Ezért tekintünk nyugtalansággal a kormány és az oktatásügyi minisztérium koncepciótlan, az éppen felmerülő gondok enyhítésére irányuló kapkodó intézkedéseire, illetve azokra az elképzelésekre, amelyek az oktatási-nevelési folyamatok központosítására, a helyi és megyei önkormányzatok oktatásszervezési, iskolaalapítói és –fenntartói hatásköreinek, valamint az egyházi és magániskolák egyenrangúságának korlátozására irányulnak.
Az oktatásügyre mi, a petíciós bizottság tagjai és az általunk képviselt pártok, szervezetek és önkormányzatok olyan fontos társadalmi kérdésként tekintünk, amelyben a politika helyett a szakmaiságnak kell teret biztosítani. Meggyőződésünk az is, hogy az oktatásügy kérdéseinek a rendezése nem lehet a mindenkori kormánypárt vagy kormányzó koalíciók privilégiuma, hiszen az oktatási rendszer nem változhat négyévente, ezért a sikeres oktatási-nevelési folyamat biztosítása érdekében széleskörű politikai összefogásra és párbeszédre van szükség – s teljesen nyilvánvaló, hogy akkor, amikor még csak készül a reform koncepciója, illetve a törvény előkészítése zajlik, hogy a végső szövegezések már minden szempontot tartalmazzanak.
Meggyőződésünk ugyanis, hogy az oktatási rendszer fenntarthatósága és kiszámíthatósága csak így alakulhat ki, csak így biztosítható hosszútávú stabilitása, de csak így biztosítható a működéséhez szükséges anyagi háttér biztosítása is. Meggyőződésünk, hogy csak széleskörű egyeztetéssel és korrekt megállapodásokkal érhető el, hogy Szlovákiában az oktatási-nevelési rendszer mindenki számára elérhető legyen és a kor követelményeinek megfelelő műveltséggel ruházza fel a felnövekvő nemzedéket.
Hát ezért indult a petíciós aláírásgyűjtési akció. Reméljük, sokan támogatják majd a kezdeményezést, hiszen gyermekeink magas szintű műveltségéről, használható készségeiről – végső soron jövőjükről – van szó.

Őry Péter, a petíciós bizottság tagja

A petíciós ív itt érhető el