2020/06/26

Anyanyelven is írhatunk az alapjogi biztosnak

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2001. decemberében fogadta el azt a törvényt, amely létrehozta Szlovákiában is az alapvető jogok biztosának, vagyis az ombudsman intézményét.
Az alapvető jogok biztosának az intézményének létét az alkotmány írja elő és biztosítja, amely azt is kimondja, hogy a biztos a Szlovák Köztársaság független szerve, amely a törvényben meghatározott módon védelmezi a természetes és jogi személyek alapvető jogait és szabadságjogait. A szlovák parlament 2002-ben választotta meg az ország első alapjogi biztosát, ombudsmanját, Pavol Kandráčot, aki megválasztásakor a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom parlamenti képviselője volt. A biztost a parlament a törvény szerint öt évre választja meg, s egy személy legfeljebb két egymást követő ciklusban töltheti be a posztot. Az említett Pavol Kandráč így lehetett Szlovákia ombudsmanja tíz éven át. Helyét idén március 28-án vette át Jana Dubovcová, aki korábban bíró, 2010-től pedig a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió parlamenti képviselője volt.
Az alapvető jogok biztosának hivatal Pozsonyban van. Szlovákia fővárosára nem vonatkozik a kisebbségi nyelvhasználati törvény, hiszen egyetlen kisebbség sem éri el a városban a lakosság 20 százalékát. Ennek ellenére az ombudsmanhoz hivatala 2002-es megalakulásától minden kisebbség saját anyanyelvén is fordulhat, szóban és írásban, a tolmácsolást államnyelvre maga a hivatal intézi és fizeti. Az alapvető jogok biztosáról szóló törvényt azonban mindezidáig csak szlovák nyelven tanulmányozhatta az, aki esetleg élni akart jogával és beadvánnyal fordult a hivatalhoz alapjogainak vagy szabadságjogainak korlátozását feltételezve. A Pro Civis Polgári Társulás jóvoltából most már olvasható a törvény magyar nyelven is, amely onkormanyzas.sk című honlapunkon a Rendeletek rovatban található meg.