2020/06/26

Törvény az SZK állampolgárságáról

Másfél éve az ország arra, hogy a szlovák alkotmánybíróság eldöntse, sérti-e vagy nem az alaptörvény rendelkezéseit a 2010-es állampolgár-sági törvénymódosítás, amely megfosztja a más állampolgárságot is felvevő polgárt szlovák állampolgárságától.
Most teljes terjedelmében, magyar nyelven is olvasható a jogszabály honlapunkon. A kettős vagy többes állampolgárságot a hatályos szabályozás nem zárja ki eleve. Szlovák állampolgárságot ugyanis kaphat más ország állampolgára vagy az igazolt külföldi szlovák személy, s neki eredeti állampolgárságáról lemondania nem kell, s azt törvényből kifolyólag – automatikusan – el sem veszíti. Józan paraszti ésszel mérlegelve ez kettős mérce, amit az unióban gyakran diszkriminációnak is neveznek.
Érdemes alaposabban megnézni a jogszabályt más okból is.
Elsősorban, mert nem tartalmaz felhatalmazó rendelkezéseket különböző államigazgatási és közigazgatási hatóságokra vonatkozóan, hogy az állampolgárság elvételében és az esetleges szankcionálásban eljárjanak. Egyedül a megyei államigazgatási hivatal van feljogosítva eljárásra, de részletes szabályozás nélkül. A törvény arról sem rendelkezik, mely központi igazgatási szerv (minisztérium) köteles rendeletben szabályozni a végrehajtás részleteit. Jogorvoslati lehetősége a polgárnak nincs.
Ez az oka annak, hogy a különböző kerületi hivatalok gyakorlata különbözik. S hogy a rendőri szervek a személyazonosító és úti okmányok elvételét szintén tisztázatlan körülmények közt hajtják végre. Ahogyan a helyi önkormányzatok is bizonytalan törvényi – törvényességi környezetben törlik/nem törlik a lakosság-nyilvántartásból a magyar állampolgárságot felvevőket, miközben ők saját tulajdonukban lévő ingatlanaikban laknak. Megszületésük óta, egyesek akár 100 esztendeje.
Az alkotmánybíróság döntése sürgős lenne tehát az állami és helyi hatóságok törvényes eljárása végett is. Nem csupán az alkotmány, hanem – Szlovákiában is hatályos – nemzetközi egyezmények is tiltják az emberek hontalanná tételét, sőt azt is, hogy – törvényben lefektetett indokok nélkül – elvegyék a fedelet a fejük fölül.
Bárhogyan próbálja csűrni-csavarni a szlovák politikai elit a 2010-es alkotmánymódosítást, a napnál világosabb, hogy az a könnyített magyar állampolgárság megszerzési lehetőségének megakadályozására vagy megtorlására született meg. Olyan is: elsősorban megtorló, mindenáron. Ezt igazán akkor láthatjuk át, ha a szlovák honosítási törvénybe is beleolvasunk, vagy meghallgatjuk a Külföldi Szlovákok Szervezetének vezetőit, akik nyíltan hirdetik, hogy szlovákigazolvánnyal, szlovákiai helyben lakás nélkül is megszerezhető a szlovák állampolgárság.
Ilyen jogállamban élünk…