2020/06/26

2013-tól új feladatok a hulladékgazdálkodásban

2012. októberében módosította a parlament a hulladékgazdálkodási törvényt, mellyel beiktatta a szlovák jogrendbe a közös uniós irányelveket, hogy elkerüljük a Brüsszel által kilátásba helyezett pénzügyi szankciókat. A törvény 2013. január 1-jén lép hatályba. Olyan kötelességeket szabnak meg az új rendelkezések, melyek jelentős terheket raknak az önkormányzatok vállára.
A falvak és városok kötelesek lesznek saját helyi hulladékgazdálkodási programot kidolgozni, méghozzá Szlovákia 2011-2016-os országos hulladékgazdálkodási programja és illetékes kerületük, vagyis nagyobb régiójuk hulladékgazdálkodási programja figyelembe vételével. A helyi önkormányzatoknak ezt munkát 2013. március 31-éig kell elvégezniük úgy, hogy a jóváhagyott programot az elkövetkező négy hónap folyamán eljuttassák a körzeti hivatalnak. A négy hónapos kézbesítési határidőre azért van szükség, mert a település hulladékgazdálkodási programját stratégiai jelentőségű programként kellene elfogadni, ezért ahhoz előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálati elbírálást kellene beszerezni, ami nem olyan egyszerű. Az előzetes környezeti hatástanulmány beszerzése az adminisztrációs terhek mellett újabb kiadásokat is jelent a településeknek.
Információink szerint a környezetvédelmi minisztérium már foglalkozik a kérdéssel, hogy mikor lesz megoldás, nem tudjuk. A jelentős feladattöbbletet egyelőre kivitelezhetetlennek tartják, így megeshet, hogy a határidőkben halasztás következik be.
Az új törvényi rendelkezésekkel bevezetésre kerül a hulladékgazdálkodásban egy hierarchia-rendszer, ahol a hulladéklerakat (vagy tárolás) a legutolsó helyen áll. Általános érvényű önkormányzati rendelettel ezt a szabályozást minden falunak és városnak is be kell vezetnie. 2013. január 1-jétől a falvak és városok így kötelesek lesznek a papíron, műanyagon, üvegen, fémen kívül szelektíven gyűjteni azokat a bio-hulladékokat is, amelyek a közétkeztetést szolgáltató konyhákon kívül termelődnek. (Az utóbbi esetében a bio-hulladék osztályozása és hasznosítása a konyha üzemeltetőjének a feladata.)
A lakosság által megtermelt bio-hulladék gyűjtésének és hasznosításának kötelessége nem vonatkozik arra a településre, amely az alábbi feltételek valamelyikét teljesíti:

  1. energetikailag hasznosítja a hulladékot energiatermelő létesítményben,
  2. a gyűjtést műszaki feltételek nem teszik lehetővé (főként történelmi-műemlékvédelmi központokban vagy ritkán lakott területeken),
  3. ha bizonyítható, hogy a lakosság legalább 50 %-a komposztálja a hulladékot,
  4. ha ez a község számára gazdaságilag-pénzügyileg elviselhetetlen terhet jelentene a törvénymódosítás pontosan meghatározott feltételeinek megfelelően.