2020/06/26

Közoktatási törvény – magyarul

A 245/2008. sz. közoktatási törvény jelenleg hatályos megfogalmazásban magyarul is olvasható ezentúl a honlapunkon. És talán érdemes is lesz megtekinteniük mindazoknak, akiknek közük van óvodákhoz, iskolákhoz, különféle oktatási intézményekhez.
A többször módosított jogszabályba ugyanis bekerültek a közös uniós irányelvek, az oktatási-nevelési folyamatokban használatos „európai” értékelések, amelyeket az idei évtől használni kell az év végi bizonyítványokon. Az alapiskola alsó tagozatát sikeresen befejező iskolások például mostantól „alapfokú végzettséget szerzett” összegező értékelést kapnak, a 9. évfolyamot befejezők „alsó középfokú végzettséget szerzett” záróértékelést. A törvény magyar nyelvre fordítása során kerestük a megfeleltetést, igyekeztünk a magyar jogi nyelvben használatos – nevelési-oktatási - szakterminológiát alkalmazni, hiszen egyetlen magyar nyelv létezik, ráadásul a legfrissebb változtatásoknak a bolognai rendszer a forrása, mind a magyar, mind a szlovák harmonizáció ehhez igazodik, így nem kell(ene) különutas szlovákiai magyar terminológiát kialakítanunk.
Még az iskolai dokumentumok kétnyelvűségét is elősegítheti a közoktatási törvény kétnyelvű közzététele, mivel szinte párhuzamosan olvasható egymás mellett a magyar és szlovák nyelvű törvényszöveg, tehát - jobb híján - helyettesíti a nem létező (fordítói) szótárokat is.