Figyelő

Egy stabil törvény

„A polgárok szabadon élhetnek egyesülési jogukkal.

Változnak a közbeszerzés szabályai

Március 19-én véglegesítette a közbeszerzési törvény módosítását a parlament, mely alapjaiban változtatja meg az eddigi jogi előírásokat. Az új törvény júliustól lép hatályba.

Petíció az oktatásügyért – gyermekeink jövőjéért

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa kezdeményezésére petíciós aláírásgyűjtés kezdődött a készülő közoktatási reform kapcsán, amelyhez csatlakozott több országos civil szervezet, valamint több szlovák és ruszin aktivista is.

Május 28-án kezdődik a városok és falvak társulásának a kongresszusa

Nyitrán tartotta soros februári ülését a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása, amelyen döntés született arról, hogy a szövetség idei, immár 24. kongresszusát május 28-29-én tartják meg Nyitrán.

Közoktatási törvény – magyarul

A 245/2008. sz. közoktatási törvény jelenleg hatályos megfogalmazásban magyarul is olvasható ezentúl a honlapunkon.

Önkormányzat és oktatásügy

Több mint 260 polgármester, oktatásügyi hivatalnok és szakember, gyakorló pedagógus vett részt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának március 7-ei konferenciáján Zsolnán, amely az „Önkormányzat és iskola – tegnap, ma, holnap” címet vi

„Frissítettek” törvényeink

Pár héttel ezelőtt honlapunkon arra figyelmeztettük az önkormányzatokat, változott a helyi adókról és illetékekről szóló törvény, ami többek között új önkormányzati rendelet kiadását is feltételezi.

Új iskolafinanszírozási rendszer – kérdőjelekkel

Dušan Čaplovič oktatási, kutatási és sportminiszter vitathatatlanul a második Fico-kormány legagilisabb miniszterei közé tartozik.

Az önkormányzatok gazdasági feladatai az I. negyedévben

A 2013-as év gazdasági szempontból komoly feladatok elé állítja az önkormányzatokat.

Önkormányzati kötelességek a szociális ellátásban

A Tt. 305/2005. számú, a gyermekvédelemről és szociális gondnokságról szóló törvénye 65. §-ának 1.

Mi lesz kisiskoláinkkal?

„Az a jó iskola, ahová a gyermek gyalog is el tud menni.” – ezt állította a magyar oktatáspolitika egyik legnagyobb alakja, Klebelsberg Kuno, aki a huszadik század első felében Bethlen István kormányában három választási cikluson keresztül volt Ma

Lesz új építésügyi törvény. De mikor?

Ha Iveta Radičová kormánya 2011 őszén nem bukott volna meg, mindenki, aki építkezési engedélyhez kötött befektetésbe kezdene, egy huszonnyolcszor módosított törvény szerint lenne kénytelen eljárni.

Újabb Pro Civis-füzetek jutottak el önkormányzatainkhoz

A csallóközcsütörtöki székhelyű Pro Civis Polgári Társulás az idén is folytatja önkormányzatink munkáját támogató, az általános jogtudatot erősítő és a magyar nyelv közigazgatási használatát elősegítő tevékenységét.

Törvény az SZK állampolgárságáról

Másfél éve az ország arra, hogy a szlovák alkotmánybíróság eldöntse, sérti-e vagy nem az alaptörvény rendelkezéseit a 2010-es állampolgár-sági törvénymódosítás, amely megfosztja a más állampolgárságot is felvevő polgárt szlovák állampolgárságától.

Adómentes az önkormányzati vagyon értékesítése

A szlovák parlament a jövő évi költségvetési tervvel kapcsolatos adómódosításokról is szavazott december elején, amely során eltörölte az önkormányzatok és az általuk fenntartott szervezetek és intézmények va-gyonának eladásából származó bevétel a

2013-tól új feladatok a hulladékgazdálkodásban

2012. októberében módosította a parlament a hulladékgazdálkodási törvényt, mellyel beiktatta a szlovák jogrendbe a közös uniós irányelveket, hogy elkerüljük a Brüsszel által kilátásba helyezett pénzügyi szankciókat. A törvény 2013.

Értékes előadások a szabadegyetemen

Jövőre ugyanitt! – tavalyhoz hasonlóan az idén is így köszöntek el egymástól a II. Önkormányzati Szabadegyetem résztvevői, hallgatói.

Megkezdődhet a helyi államigazgatás modernizációja

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa elfogadta a belügyminisztérium által kidolgozott törvénymódosító javaslatot, amely a helyi államigazgatási szolgáltatások egyszerűsítését, hatékonyságának növelését és modernizációját feltételezi.

Anyanyelven is írhatunk az alapjogi biztosnak

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2001. decemberében fogadta el azt a törvényt, amely létrehozta Szlovákiában is az alapvető jogok biztosának, vagyis az ombudsman intézményét.

Hogyan működik az alkotmánybíróság?

A címben feltett kérdésre éppenséggel azt is lehetne válaszolni, hogy mindegy: jól vagy rosszul, határozatai véglegesek, hazai viszonylatban megfellebbezhetetlenek és döntései szerint kell eljárnia mind a törvény-hozói, mind a végrehajtói hatalomn

Pedagógussztrájk – Kérés az iskolafenntartókhoz

Sztrájkba lépnek a pedagógusok, egyelőre nem tudni, milyen hosszú időre és mennyien.

Takarékoskodniuk kell az önkormányzatoknak is

A megyei önkormányzatokat követően a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása is elfogadta a kormány döntését az 5 százalékos bérköltség- és 10 százalékos dologiköltség-megtakarításról, hogy ezzel segítse a közkiadások konszolidálását 2013-ban.

Nyelvhasználati lehetőségeinkről és igényelt jogainkról a Szemlében

Az autonómiamodellek és az Európai Unióban megvalósított autonómiaformák bemutatása után a szlovákiai kisebbségek jogigényeit, önigazgatási lehetőségeit is tartalmazó vitaanyagot közöl az Önkormányzati Szemle frissen megjelent száma.

A tapasztalatcserére is jó a szabadegyetem

A Pro Civis Polgári Társulás második alkalommal szervezi meg az Önkormányzati Szabadegyetemet, amelyre az idén is Nagymegyeren kerül sor október 18-21-e között.

Az önkormányzatok gazdasági feladatai az utolsó negyedévben

Az önkormányzati gazdálkodás több jogi rendelettel van szabályozva. Közülük legfontosabbak a Törvénytár 369/1990. számú törvénye a községi önkormányzatokról, az 583/2004.

Drágulnak a közszolgáltatások

A szlovák parlament kormányzó többsége a törvényhozó testület szeptemberi ülésén elfogadta a kormány javaslatát a közszolgáltatási illetékek növelésére, így november elsejétől jelentősen megnő a polgárok számára a különböző hivatali ügyintézések á

Közigazgatási eljárás – magyarul is

Nem a Pro Civis Polgári Társulás szakfordítói csapatának a rosszízű vicce, hogy a honlapunk „törvények” rovatában található legújabb magyar nyelvre lefordított jogszabály – a közigazgatási eljárásról szóló – egyik ellenjegyzője az egykor volt Cseh

Szabálysértési törvény – magyarul

Dél-Szlovákia több mint ötszáz települési önkormányzatát szólította meg a koranyáron a Pro Civis Polgári Társulás azzal a kérdéssel, mely törvényt, rendeletet igényelnék magyar nyelven leginkább munkájuk során.