Figyelő

Európa a polgárokért program – pályázati lehetőségek

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának szerepe, hogy igazi kapocs legyen Európa és a polgárok között. A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében elengedhetetlenül fontos.

Két százalék az önkormányzatoknak is?

A civil szervezetek körében némi riadalmat és erős ellenállást váltott ki a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása Elnökségének az a javaslata, hogy a jövedelemadó két százalékát a természetes és jogi személyeknek a jövőben legyen lehetőségük fela

Tapasztalatok - kétnyelvűségről

A nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló törvény kimondja, hogy azon a településen, ahol egy adott kisebbség összlakossághoz viszonyított aránya meghaladja a húsz százalékot, „a Szlovák Köztársaság állampolgárai életének, egészségének,

Közbirtokossági törvény – magyarul

A közbirtokosság egy adott földbirtok használatában részes felek összességének elnevezése.

Figyelem: módosított közbeszerzési eljárás

A Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala felkérésére a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása felhívja az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a tavaly nagy terjedelemben és hosszas egyeztetés után elfogadott, a Tt. 25/2006.

Kommunális reform előtt az ország

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása közelgő 25. közgyűlésének egyik központi témája a közelgő, immár négy éve tervezett kommunális reform kérdésköre lesz.

Andrej Kiska Szlovákia új köztársasági elnöke

A leadott érvényes szavazatok 59,4 százalékának megszerzésével magabiztos győzelmet aratott a szlovákiai köztársasági elnökválasztás március 29-én megtartott második fordulójában Andrej Kiska, aki 2014.

A számvitel nélkülözhetetlen információs rendszer

A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező gazdasági műveletek (események) szervezett megfigyelését, számokkal történő kifejezését, mérését és rendszerezett feljegyzését jelenti.

Aktuálisak törvényeink szlovákul és magyarul is

A törvényhozó testület minden évben elkészíti saját kis parlamenti statisztikáját is, amely egyebek mellett az elmúlt időszakban meghozott új törvények, illetve törvénymódosítások számát is feltünteti.

Iskoláink is tehetnek a kétnyelvűség igényének erősítéséért

A szülőföld szeretete, megtartó ereje, az otthon melege és semmivel sem helyettesíthető hatása az emberek érzelmi világára sok-sok összetevő függvénye.

Csak a második forduló dönt az új köztársasági elnökről

A várakozásoknak megfelelően nem hozott végső döntést Szlovákia új köztársasági elnökéről az államfőválasztás március 15-én megtartott első fordulója.

Az akadálymentesítési verseny tizedik évfolyama

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása jubileumi, 25. közgyűlésén készül átadni immár tizedik alkalommal egyik legsikeresebb és legjelentősebb versenyének díját, az úgynevezett Akadálymentesítési Oskar-díjat.

Utcák és közterületek megjelölése

Bizonyára sokan észrevették, hogy egyre több városunkban, nagyobb településünkön olyan információs táblákat helyez ki az önkormányzat, amely fontos intézmények, jeles történelmi helyek, esetleg utcák, terek irányát jelzik az adott településen.

A polgármesterek jogállásáról és bérviszonyairól

Előszeretettel beszélnek a pártvezérek 2014-ről, mint választási szuperévről, dicséretükre legyen mondva, nemcsak az államfőválasztást, illetve az európai parlamenti voksolást emlegetik csak, hanem a késő őszre tervezett helyhatósági választásokat

Hivatalosan is megkezdődött az elnökválasztási kampány

Annak ellenére, hogy hetek, sőt hónapok óta az óriásplakátok százairól mosolyognak ránk az államfőjelöltek, a törvény értelmében a hivatalos kampányidőszak még csak ma, február 28-án vette kezdetét.

Mi a Jó Állam ? – konferencia egyetemi hallgatóknak

Csak úgy, nagy általánosságban nekünk, az önkormányzatiság elkötelezett híveinek a jó állam a decentralizált, amely széleskörű jog- és hatáskörökkel látja el a települési önkormányzatokat, a feladatok ellátásához pedig biztosítja a szükséges pénzf

Pályázat az emberi jogok védelmének támogatására

A Szlovák Köztársaság Külügy- és Európai Ügyek Minisztériuma a napokban hirdette meg a 2014-es esztendőre szóló pályázatát az emberi és szabadságjogok védelmének és fejlesztésének támogatására. A pályázatok benyújtásának határideje 2014.

Elnökválasztási készülődés

A Pro Civis Polgári Társulás a megyei képviselők és elnökök választása alkalmával szakértői által - összhangban a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel - lefordította és eljuttatta a dél-szlovákiai önkormányzatokhoz a választásokkal kapcsolatos, h

Emberibb szociális szolgáltatásokat a szépkorúaknak

Nyolc közép-európai ország tizenkét települése kapcsolódott be a HELPS néven meghirdetett projektbe, amelyet az Európai Unió Közép-Európa operatív programja támogat, s amelynek célja olyan szociális szolgáltatások kifejlesztése és elterjesztése, a

Továbbra is hiányzik a jogkörök és azok finanszírozásának átvilágítása

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának Elnöksége egyre türelmetlenebbül szorgalmazza a helyi és regionális önkormányzatok jog- és hatásköreinek, valamint azok finanszírozásának összevetését, átvilágítását, hogy összhang alakuljon ki a feladat

Kényszermunka vagy készségfejlesztés?

A parlamenti képviselők egy csoportja után Szlovákia emberjogi biztosa, Jana Dubovcová is az alkotmánybírósághoz fordult a szlovák törvényhozó testület által tavaly novemberben elfogadott, a szükséghelyzetben élők segélyezéséről szóló törvény módo

Kötelező a szociális segélyen élők munkavégzése

Újév napjától hatályos az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről szóló új törvény, mely úgy rendelkezik, hogy a szociális segély alapösszegének – 61,60 euró – fejében a segélyezettnek havi 32 óra terjedelemben dolgoznia kell.

Tizenöt államfőjelölt

Az idén márciusban negyedik alkalommal választunk közvetlen módon köztársasági elnököt, az államfői posztért rekordmennyiségű, tizenöt jelölt küzd meg a március 15-ére kiírt első fordulóban.

Szakmai konferenciák a szociális segélyen élők közfoglalkoztatásáról

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása egyeztetve a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumával szakmai szemináriumokat szervez a települési önkormányzatok választott tisztségviselői, illetve a községi vagy városi hiv

Aggodalmak

Jövőre helyhatósági választásokat is tartunk Szlovákiában, ezért a múló év búcsúztatójaként a parlamentben elfogadott közoktatási törvénymódosítás csak 2015 szeptemberében lép hatályba.

Megjelent az Önkormányzati Szemle 10. száma

Közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt és után – a postai szolgáltatásoktól függően – kapták meg a dél-szlovákiai városok és falvak magyar polgármesterei és helyi képviselői az Önkormányzati Szemle III. évfolyamának 4.

Az első szlovákiai magyar köztársasági elnökjelölt

Tizenötezer támogató aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy a jövő évben esedékes szlovákiai köztársasági elnökválasztáson megmérettethesse magát az első magyar államfőjelölt, Bárdos Gyula.

Újabb kétnyelvű formanyomtatványok honlapunkon

A Pro Civis Polgári Társulás fordítói újabb formanyomtatványokat fordítottak le és készítettek el szlovák-magyar változatban, hogy helyi önkormányzataink és a helyi államigazgatási szervek a kisebbségi nyelvhasználati törvénybe foglaltak alapján a

Újabb feladat az önkormányzatoknak: közmunka a segélyen élőknek

Bár a köztársasági elnök gyanúja szerint is alkotmánysértő, a parlament többsége (másodszor is) jóváhagyta a szociális segélyezésről szóló új törvényt, amely havi 32 óra közmunka elvégzéséhez köti az anyagi szükséghelyzetben élők esetében a segély