2020/06/26

Közbirtokossági törvény – magyarul

A közbirtokosság egy adott földbirtok használatában részes felek összességének elnevezése. Az Új Magyar Lexikon megfogalmazása szerint Magyarországon 1848 előtt elsősorban nemesi közbirtokosságról lehet beszélni, amelyek vérségi alapon jöttek létre és a kisebb nemesi birtokok felaprózódásának megakadályozását szolgálták.

A közbirtokosság ma is létező tulajdonosi és gazdálkodási forma, amely azonban – ahogy mondani szokás – ezer sebből vérzik. A kommunista időszak államosítása talán ezen a téren okozta a legnagyobb, máig ható gondokat-bajokat, hiszen napjainkban is száz meg száz rendezetlen ügy van a bíróságokon, s nemcsak a jogviszonyok tisztázatlansága miatt, hanem azért is, mert az állam visszaél a még mindig általa használt birtokokon bérleti vagy előhasználati jogával a valós tulajdonosokkal szemben.
Pedig a Tt. 97/2013. számú törvénye a közbirtokosságról már világosan fogalmaz a jogszabály tárgyát illetően is, hiszen kimondja, a törvény
- a telek-közbirtokosságok létrejöttét, jogállását, gazdálkodását és megszűnését,
- a közbirtokosság tagjainak jogait, kötelességeit, illetve a tagok és a Szlovák Földalap egymás közötti viszonyait,
- a közös ingatlannal és az azon belüli részesedésekkel való rendelkezés feltételeit,
- a közbirtokosságoknak a telek-közbirtokossági nyilvántartásba való bejegyzését, illetve ezek adatváltozásainak bejegyzését,
- a körzeti erdészeti hivataloknak a közbirtokosságok állami felügyelete során gyakorolt hatásköreit,
- közigazgatási szabálysértéseket és szankciókat szabályozza.
A jogszabály mindemellett rendezi a közbirtokosság alapításának és létrejöttének feltételeit, megszüntethetőségének körülményeit, működése feltételeit, vagyis az idézett törvény jó alapot szolgáltatna ahhoz, hogy közbirtokosság be tudja tölteni társadalmi és gazdasági küldetését. Hogy mindez miért nem elégséges, nem tisztünk megállapítani, a Pro Civis Polgári Társulás és fordítói csapata legfeljebb abban bízhat, hogy a törvény magyar nyelvre fordításával a közbirtokosságban érdekelt magyaroknak olyan támpontokat szolgáltat, amely legalább formailag elősegíti a közbirtokosságok talpra állítását.