2020/06/26

Aktuálisak törvényeink szlovákul és magyarul is

A törvényhozó testület minden évben elkészíti saját kis parlamenti statisztikáját is, amely egyebek mellett az elmúlt időszakban meghozott új törvények, illetve törvénymódosítások számát is feltünteti. Leginkább ilyen mutatókkal próbálják meggyőzni a polgárokat arról, munkájuk mennyire igényes és fontos.

Nem vitatjuk, hogy a demokratikus jogállamokban, ahol a „törvény hatalma érvényesül”, valóban fontos a parlamentek munkája, ahhoz pedig, hogy a jogállam jól is működjön – a polgárok elégedettségére – a törvényhozóknak igényes munkát kell végezniük. Az elfogadott törvények és törvénymódosítások száma azonban távolról sem bizonyíték erre, sőt, amennyiben egyazon törvény többször is módosul rövid időn belül, általában jogbizonytalanságot idéz elő, és bizony, a T. Ház rossz munkavégzéséről tanúskodik. Nem tisztünk azonban ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, hiszen a mi feladatunk, hogy a meglévő törvényeket azok minőségétől függetlenül anyanyelven tolmácsoljuk a szlovákiai magyaroknak, részben a jobb tájékozódás érdekében, részben pedig azért, hogy aki élni akar anyanyelv-használati jogával, ne okozzon ez számára gondot (de azoknak a helyi önkormányzatoknak vagy államigazgatási szerveknek sem, amelyeknek polgár akaratából aztán szintén magyar nyelven kell eljárniuk az ügyintézés során).
Akik honlapunk rendszeres látogatói, tudják, hogy a Pro Civis Polgári Társulás szakértői csapata rendszeresen figyeli a lefordított törvények sorsát – tehát azt, módosította-e a parlament jogszabályokat, s ha igen, a társulás fordítói lehetőleg a törvénytári megjelenést követő egy hónapon belül lefordítják a módosításokat is, azaz frissítik „törvénytárunkat”. Nem történt ez másként az év végén sem, az egy hónapba azonban ezúttal „nem fértünk bele”. Rendkívülire sikeredett a parlament munkájában a novemberi-decemberi ülésszak, olyan töménytelen mennyiségű módosítást fogadtak el, mint még talán soha korábban két hónap alatt. Ráadásul egy-egy törvény gyors egymásutánban módosult (mint például az oktatási tárca hatáskörébe tartozók, talán nem véletlenül nevezik a tárcavezetőt hiperaktív miniszternek). Ezúttal azonban a munkaügyi és szociális miniszter is kitett magáért. Két olyan szociális törvényt is az utolsó pillanatban módosított, hogy igazából egyiket sem tudták bevezetni, holott hivatalosan január elsejétől hatályosak (a szükséghelyzetben élők támogatásáról szóló törvény feltételeinek – havi 32 órányi munkát biztosítani csaknem 180 ezer embernek, akik a 62 eurónyi segélyből élnek – biztosításában a munka közepén tartanak például), miközben a szociális szolgáltatásokról szóló törvényben 70 normaoldalnyi módosítást eszközöltek!!! A pénzügyi tárca is kaphatna egy „citromdíjat”, mert az sem igazán szokásos a demokratikus jogállamokban, hogy a területi önkormányzatok költségvetéséről szóló törvényt az év utolsó szakaszában módosítsák, miközben elvárás például a helyi önkormányzatokkal szemben, hogy legkésőbb január végéig legyen elfogadott költségvetési tervük.
De: száz szónak is egy a vége, honlapunkon immáron csak olyan törvények találhatók, amelyek mind szlovák, mind magyar nyelven aktuális jogszabályként használhatók, vagyis a szlovák törvényekbe beledolgoztuk a parlament által elfogadott módosításokat, amelyeket párhuzamosan lefordítottunk, így „magyar törvénytárunkban” is a hatályos formájukban találhatók meg.