2020/06/26

Szakmai konferenciák a szociális segélyen élők közfoglalkoztatásáról

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása egyeztetve a Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumával szakmai szemináriumokat szervez a települési önkormányzatok választott tisztségviselői, illetve a községi vagy városi hivatalok illetékes alkalmazottai számára a 2014. január elsejétől hatályos, az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről szóló törvénymódosítás kapcsán.

A törvénymódosítás, amelyet a parlament tavaly decemberben fogadott el, előírja, hogy az anyagi szükséghelyzetben élő polgároknak a szociális segély alapösszege (61,60 euró) folyósításáért havi 32 órát kell ledolgozniuk. A közmunka megszervezése és ellenőrzése a munkahivatalok feladata lesz, ám a segélyezettek számára alapvetően a munkát a helyi önkormányzatoknak kell biztosítaniuk, s az új rendszer feltételeinek kialakítása és a szervezés rendkívül időigényes, júliusig mindenki megkapja az említett alapösszeget akkor is, ha egyetlen órát sem dolgozott le.
A feladat bonyolultsága és a mai napig számtalan tisztázatlan kérdés miatt a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása fontosnak tartotta, hogy a helyi és megyei önkormányzatok szerepét és a szerepvállalás feltételeit az illetékes minisztériummal, illetve hivatalokkal folyamatos párbeszéddel tisztázzák, s az állam részéről elvárt igényekről pontos tájékoztatást kapjanak az érintett önkormányzatok, beleértve azt is, ki fogja finanszírozni a segélyezettek foglalkoztatásával járó kiadásokat. A munkaügyi, szociális és családügyi minisztérium elfogadta a kezdeményezést, így a társulással közösen szervezett szakmai konferenciákra kerül sor az elkövetkező három hétben.
Az első szemináriumra január 15-én Kassán a Városi Hivatal épületében kerül sor, a rákövetkezőnek az Eperjesi Járási Hivatal épülete ad otthont január 23-án. Egy nappal később, január 24-én a nagyszombati Hviezda mozi nagytermében találkozhatnak az önkormányzatok képviselői a szakemberekkel, a besztercebányai találkozóra pedig a járási hivatal épületében kerül sor január 27-én. A szakmai szemináriumok a hónap utolsó három napján folytatódnak, január 29-én a Nyitrai Városi Hivatalban, 30-án a Trencséni Járási Hivatal üléstermében, 31-én pedig Pozsonyban a Munka-, Szociális és Családügyi Központban (Župné námestie 5-6). Az utolsó találkozóra február 4-én kerül sor a Zsolnai Városi Hivatal épületében. A szemináriumokon való részvétel ingyenes. Bővebb információ és a jelentkezés lehetősége a www.zmos.sk honlapon található.