2020/06/26

Emberibb szociális szolgáltatásokat a szépkorúaknak

Nyolc közép-európai ország tizenkét települése kapcsolódott be a HELPS néven meghirdetett projektbe, amelyet az Európai Unió Közép-Európa operatív programja támogat, s amelynek célja olyan szociális szolgáltatások kifejlesztése és elterjesztése, amelyek a koruknál, egészségi állapotuknál vagy szociális helyzetüknél fogva segítségre szoruló idős embereknek természetes környezetükben biztosítja a méltóságteljes életet.

A 2011. októberében indított projekt szlovákiai partnerei a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete és a Szlovákia Városok és Falvak Társulása. A HELPS meghirdetői és szlovákiai partnerei abból indulnak ki – Magdaléna Piscová, az SZTA Szociológiai Intézetének e programért felelős munkatársa szerint -, hogy a szépkorúak részéről nagy az igény a szociális szolgáltatások igénybe vétele során az iránt, hogy megszokott, természetes környezetükben jussanak a segítséghez. A felmérések ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy e méltányos eljárást az érintett rászorulók hozzátartozói is igen pozitívan értékelnek, miközben ez a fajta szolgáltatás olcsóbb az állam számára is, mint az eddig leggyakrabban alkalmazott és legelterjedtebb szolgáltatási forma, vagyis az intézményi elhelyezés és ellátás. A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása azért kapcsolódott be a programba, mert az idős, rászoruló polgárok ellátása, támogatása törvényből adódóan, de a kisközösségekre jellemző erkölcsi elvárások alapján is alapvetően a helyi önkormányzatok, a városok és falvak felelőssége és kötelessége. Bruno Konečný, a társulás legiszlatív szekciójának igazgatója szerint a HELPS program lehetőséget kínál a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása tagjainak – tehát a települési önkormányzatoknak – arra, hogy az intézményes szociális szolgáltatási formák mellett újakkal ismerkedjenek, azokkal kapcsolatban tapasztalatokat szerezzenek, adott esetben kipróbálják településükön, s amennyiben azok finanszírozása megoldható saját forrásokból, alkalmazzák azokat – amennyiben elnyerik az érintett rászorulók érdeklődését és bizalmát.
Mindez Nyitrán hangzott el november 6-án, amikor is a városi önkormányzat a HELPS program elektromos jelzőrendszeres segélyszolgáltatásának tapasztalatait összegezte – minthogy Szlovákia ezt vállalta magára a nemzetközi együttműködés során. A programban résztvevő harminc személy és hozzátartozói – az eredeti feltételezésekkel teljesen összhangban – rendkívül elégedettek voltak a szolgáltatással, ennek is a következménye, hogy Jozef Dvonč, a város polgármestere, egyben a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása elnöke országos konferencia megtartását jelentette be a szépkorú polgároknak nyújtandó szociális szolgáltatások különböző formáinak bemutatása és terjesztése céljából. A rendezvényen egyébként többszörösen megfogalmazódott a szociális szolgáltatások minőségi javításának és a munka hatékonyságának fontossága, hiszen Szlovákiában jelenleg 350 ezer nyugdíjas korú ember él egyedül, a 75. életévüket betöltő nyugdíjasok száma pedig meghaladja a 300 ezret.
„A szociális szolgáltatások optimalizálása” című konferenciára 2014. március 13-14-én kerül sor Pozsonyban. A részvételi szándékot a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása pozsonyi Bezruč utcai székházában lehet jelezni.

n.s.