2020/06/26

A számvitel nélkülözhetetlen információs rendszer

A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező gazdasági műveletek (események) szervezett megfigyelését, számokkal történő kifejezését, mérését és rendszerezett feljegyzését jelenti. A számvitel az önkormányzatok gazdálkodásának is nélkülözhetetlen eszköze.

A számvitel tárgya a vállalkozói vagyon és annak változása. A vagyon változása magában foglalja:
- az üzemi (üzleti), önkormányzati tevékenység egész folyamatát (a beszerzést, a termelést, az értékesítést),
- az egyéb vállalkozói és önkormányzati tevékenység során felmerült eseményeket (késedelmi kamatok, támogatások),
- a pénzügyi műveleteket
- a rendkívüli események műveleteit (pl. Ajándékozás).

A számvitel a gazdaság szereplői számára nélkülözhetetlen információkat nyújt. A szolgáltatott információt hasznosítani tudják
- a vállalkozás vezetői, tulajdonosai, önkormányzatok
- a gazdasági élet szereplői (adósok, hitelezők, bankok stb.),
- egyes hatóságok (adóhatóságok, a cégbíróság, statisztikai hivatal, stb.)

A számvitel célja a vállalkozói tevékenység folyamatainak objektív tükrözése, ellenőrzése és eredményének megállapítása, illetve a vállalkozás vagy önkormányzat tulajdonában lévő vagyonféleségek bármely időpontban való valóságos, reális megállapítása.
Eszközei: a leltár és a könyvviteli mérleg.

A számvitel feladata
- a vagyon kimutatása (a tulajdon védelme),
- az éves beszámolók elkészítése.
- a vállalkozás pénzügyi helyzetének megállapítása, melyhez adatok a vállalkozás könyveiből nyerhetők.
- az üzemi (üzleti) tevékenység tervhez képest történő megvalósításának mérése, figyelése. A számvitel adatokat nyújt a vállalkozói tervek összeállításához, a rögzített gazdasági események bázist jelentenek a megvalósítás ellenőrzéséhez (controlling).
- a vállalkozás vezetésének, irányításának eszköze.
- adatszolgáltatás külső szervek részére.

A számvitel feladatait, funkcióit, eszközeit és minden más egyéb céljait és küldetését minden ország saját törvényben rögzíti, így Szlovákiában a 2002. június 18-án kelt Tt. 431/2002 sz. számvitelről szóló törvénye határozza meg. Minthogy a számvitel nélkülözhetetlen információs rendszer az önkormányzatok gazdasági életében is, a Pro Civis Polgári Társulás fordítói ezúttal ezt a jogszabályt adják át az érdeklődőknek honlapunkon magyar nyelven.