2020/06/26

Pályázat az anyanyelv széleskörű használata érdekében

A napokban emlékezett meg megalakulása 25. évfordulójáról a Rákóczi Szövetség, amely jól ismert a Felvidéken is: a negyedszázad során szinte minden nemzetmegtartó rendezvényt segítette alapítványai által. Most a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány hirdetett pályázatot a Szlovákia területén működő civil szervezetek részére a magyar nyelv minél szélesebb körű használatának előmozdítása érdekében a magyar nemzeti identitás megerősítésének szándékával. A civil szervezetek pályázataikat 2014. június 30-áig nyújthatják be.
A pályázat célja a magyar nyelv használatának az előmozdítása az élet minden területén Szlovákia magyarok által lakott településein a helyi civil szervezetek közreműködésével. A Rákóczi Szövetség kulturális alapítványa vissza nem térítendő támogatásként 50 000 euró összeget oszt szét a beérkezett és sikeresnek minősített pályázatok között.
A pályázati kiírásra minden pályázó egy pályázatot nyújthat be, pályázatonként maximum 500 eurós támogatás igényelhető. A pályázók kizárólag a szlovák belügyminisztériumban hivatalosan bejegyzett civil szervezetek lehetnek. Az elnyert támogatást 2014. december 31-éig kell felhasználni – természetesen a pályázatban megjelölt célok megvalósítására.
A benyújtott pályázatok támogatásáról a Rákóczi Szövetség alapítványának kuratóriuma dönt a város és vidéke célalap-hálózat munkabizottságai által elkészített értékelés, véleményezés figyelembevételével. Minden pályázatot a területileg illetékes város és vidéke célalap munkabizottsága véleményez. A kuratórium és a célalapok munkabizottságai több szempontot is figyelembe vesznek az értékelés során, de minden pályázónak teljesítenie kell a következő feltételeket:
- a pályázatot elektronikus formában kell benyújtani 2014. június 30-ig.
- a pályázathoz az alábbi dokumentumok kitöltése és benyújtása szükséges:
a) A civil szervezet (polgári társulás vagy alapítvány) bírósági bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi dokumentum másolatának csatolása elektronikus formában.
b) A pályázat részletes költségvetésének csatolása elektronikus formában.
c) A pályázatban be kell mutatni a pályázati tevékenységet, rövid leírásban ismertetni célját, végrehajtását, várható eredményeit; valamint a program költségvetését.
Bővebb információk és a pályázat elektronikus adatlapja a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el.

Pályázati kiírás (pdf)