2020/06/26

Figyelem: módosított közbeszerzési eljárás

A Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala felkérésére a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása felhívja az önkormányzatok figyelmét arra, hogy a tavaly nagy terjedelemben és hosszas egyeztetés után elfogadott, a Tt. 25/2006. számú törvénye módosítását az idén újabb követte, amely fontos eljárási változást is eredményezett.

Az első változás a közbeszerző által kidolgozott referenciát érinti. A közbeszerzési hatóság 2014. március 3-ától elkészítette a Közbeszerzési Hivatal honlapján a referencia-nyilvántartót és közzétette a mintareferenciát. A városok és falvak ezért 2014. március 3-ától kötelesek elkészíteni saját referenciáikat és a Tt. 25/2008. sz. közbeszerzési törvény hatályos változata 9.a §-a 3-5. és 8-11. bekezdése értelmében eljárni.
A második változást a közbeszerző profiljának elkészítése jelenti. A Hivatal 2014. február 27-én megnyitotta a profilok elektronikus tárhelyét. Az önkormányzatok tehát kötelesek ezen az elektronikus tárhelyre feltölteni saját profiljukat, melyben közzé kell tenniük azokat az információkat és dokumentumokat, amelyeket a törvény előír. 2014. március 1-jétől már nem lehet a közbeszerzési törvény 155.m §-ának 8. bekezdése szerint eljárni és az önkormányzat honlapját használni a közbeszerző profiljaként.
Részletes tájékoztatás a közbeszerzői profil létrehozására vonatkozóan a Közbeszerzési Hivatal honlapján található.
Honlapunk szerkesztősége pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a legfrissebb, a 2014. február 27-én végrehajtott módosításokat, amelyeket a Szlovák Köztársaság Törvénytára a 34/2014. számmal jelentetett meg, törvénytárunkban feldolgozva, hatályos formában, a közbeszerzési törvény aktualizált változataként találják meg az érdeklődők szlovák és magyar változatban egyaránt.