2020/06/26

Utcák és közterületek megjelölése

Bizonyára sokan észrevették, hogy egyre több városunkban, nagyobb településünkön olyan információs táblákat helyez ki az önkormányzat, amely fontos intézmények, jeles történelmi helyek, esetleg utcák, terek irányát jelzik az adott településen.

Sokan úgy vélik, ezek az irányjelző táblák alapvetően a turizmussal összefüggő rendelkezés, egyfajta gesztus az önkormányzatok részéről a településre látogató turisták irányába. Pedig nem – vagy nemcsak – erről van szó, hiszen bizonyára sokunkkal megesett, hogy egy számunkra kevésbé ismert városba kellett elutazni ügyintézni, és bizony előfordult, hogy csak nagy nehezen, többszöri rákérdezés után találtuk meg a keresett hivatalt vagy intézményt. Általános szolgáltatás tehát az információs táblák kihelyezése, külföldi és hazai polgárt egyként szolgál, olyan városok esetében pedig, mint mondjuk Pozsony vagy Kassa, még a helyi lakosoknak is jó szolgáltatás az ilyen.
Ugyanakkor bizonyára sokan észrevették azt is a sokat utazó polgárok közül, hogy az ország számos településén – s nemcsak kisebb falucskákban, hanem 2-3 ezer lakosú községekben is – a mai napig nincsenek utcanevek, illetve ha vannak, nem hivatalosak, ennek megfelelően nem is találhatók e településeken utcanév-táblák. Az ilyen „labirintus-falvakban” aztán vagy azzal magyarázzák a hiányosságot, hogy nincs rá pénz, vagy azzal, hogy nem is tudják, hogyan kell intézni az utcák és terek megnevezésének hivatalos elismerését, illetve elhelyezni a névvel ellátott táblákat az egyes utcákban.
És való igaz: sem az információs táblák, sem az utca- és térnevek nem helyezhetők el egy-egy településen csak úgy, az önkormányzat kénye-kedve szerint. Bizony, rendelet szabályozza az eljárást, éspedig a községi önkormányzatokról szóló, Tt. 369/1990 sz. törvénye alapján a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Tt. 31/2003 sz. hirdetményében. Minthogy Dél-Szlovákiában is vannak olyan települések, ahol nehéz a tájékozódás a hiányzó utca- és térnevek miatt, a Pro Civis Polgári Társulás fordítói magyar nyelvre fordították a hirdetmény szövegét, s aki akarja, anyanyelvén olvashatja el, milyen előírások szerint és milyen módon, formában intézkedhetnek önkormányzataink e hiányosság kiküszöbölése érdekében.