2020/06/26

Továbbra is hiányzik a jogkörök és azok finanszírozásának átvilágítása

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának Elnöksége egyre türelmetlenebbül szorgalmazza a helyi és regionális önkormányzatok jog- és hatásköreinek, valamint azok finanszírozásának összevetését, átvilágítását, hogy összhang alakuljon ki a feladatok ellátása és azok pénzügyi fedezete között. A társulás már két évvel ezelőtt, 23. kongresszusán kérte ezt a kormánytól, Robert Fico ígéretet is tett erre, ám azóta gyakorlatilag semmi pozitív lépés, változás nem történt.

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása Elnökségének februári, nyitrai kihelyezett ülésén fogalmazták meg elégedetlenségüket a polgármesterek, alapvetően azért, mert újabb pénzforrásokat kellene találniuk a kormány és a parlament döntése alapján, például a hivatalok alkalmazottainak és a pedagógusok bérfejlesztése okán. Rámutattak arra is, hogy a személyi jövedelemadóból a központi költségvetésbe befolyó összegnek még mindig csak a 67 százalékát kapják meg adóhányadként – holott a 12 évvel ezelőtt bevezetett fiskális decentralizáció alapján 70,3 százalékra lennének jogosultak. Az elnökségi tagok pozitívan értékelték, hogy a kormány nyitott a párbeszédre – egyebek mellett az Európai Unió 2014-2020-as Programozási Időszakával kapcsolatos elvárásokkal kapcsolatban, a szociális szolgáltatásokról szóló törvénymódosításból adódó feladatok új finanszírozási formáiról vagy a tervezett kommunális reformról -, ellenben a párbeszéd hatékonyságával már kevéssé.
Különösen érvényes ez a megállapítás az oktatásügyben kialakult helyzetre, amelyre leginkább a koncepciótlanság a jellemző, illetve az, hogy tárca az oktatási intézmények fenntartóinak megkérdezése nélkül tervez olyan lépéseket – legalább is a minisztérium vezetőinek nyilatkozatai szerint -, amelyek nincsenek összhangban a Helyi Önkormányzatok Európai Kartájával, illetve a közigazgatás decentralizációjáról szóló törvénnyel. Az SzVFT Elnöksége ilyennek tartja azt a minisztériumból kiszivárgott szándékot, hogy államosítják az óvodákat, hogy egyes iskolákat kiemelten támogatna a tárca az önkormányzatokat megkerülve, újra központilag határoznák meg a szabadidős tevékenységek és szervezetek támogatását és hasonlók. A „kapkodó részintézkedések” helyett a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása – korábbi kongresszusi döntéseivel összhangban – egy széles társadalmi egyeztetésen alapuló, átfogó megoldást szorgalmaz, amely magába foglalná az oktatásügyet alapvetően szabályozó három törvény (A köznevelésről és közoktatásról szóló, Az alapiskolák, a középiskolák és az oktatási intézmények finanszírozásáról szóló, valamint Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló törvények) összehangolt és átfogó módosítását.
Az elnökség más egyebek mellett tárgyalt még a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása soron következő jubileumi, 25. kongresszusának előkészületeiről. Ennek kapcsán olyan döntés született, hogy az elnökség eljuttatja az SzVFT regionális szövetségeinek azt a javaslatot, amely a Társulás és a kormány között kötendő Partnerségi Egyezménnyel kapcsolatos és a helyi, valamint a regionális önkormányzatok elvárásait tartalmazza az uniós alapok merítése kapcsán a 2014-2020-as időszakban. Az elnökségi tagok ugyancsak a regionális szervezetek rendelkezésére bocsátják azokat az elképzeléseket, amelyeket a Társulás szakcsoportjai dolgoztak ki, s az esetleges kommunális reform kiemelten fontos céljai között tartják számon az önkormányzatiság további erősítése, fejlesztése érdekében.