2020/06/26

Kommunális reform előtt az ország

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása közelgő 25. közgyűlésének egyik központi témája a közelgő, immár négy éve tervezett kommunális reform kérdésköre lesz. Lapunk, az Önkormányzati Szemle márciusi száma egyebek mellett áttekinti azokat a kezdeményezéseket és konkrét lépéseket, amelyeket a társulás és egyes minisztériumok, szakmai műhelyek az elmúlt években tettek annak érdekében, hogy reform következtében valóban egy, a polgárokhoz közel álló, hatékony közigazgatási szolgáltatási rendszer alakuljon ki az országban.

Az Önkormányzati Szemle idei első, márciusi száma azonban bő terjedelemben foglalkozik Szlovákia rövid történelmének egyik legfontosabb eseményével, az európai uniós tagság elnyerésével. Május 1-jén emlékezünk meg a teljes jogú tagság elnyerésének 10. évfordulójáról, aminek kapcsán riportjainkban Dél-Szlovákia különböző régióinak más és más tapasztalatait összegezzük olyan szempontból is, hogy mennyire sikerült élni az uniós tagság adta lehetőségekkel, illetve mennyire teljesültek azok az elvárások – döntő többségében optimista remények -, amelyeket hol hangosan, hol csak önmagunkban fogalmaztunk meg 2004-ben.
A lap közli az egyik legellentmondásosabb törvény magyar változatát is, nevezetesen az anyagi szükséghelyzetben élők támogatásáról szólót, amelynek a sorsa a tavalyi módosítást követően érdekesen alakult. A módosítás január elsején lépett hatályba, annak alapján a szociális juttatásból élőknek a mintegy 62 eurónyi összeget havi 32 óra munkával kellene „kiérdemelniük”, ám mert csaknem kétszázezer embert érintő döntésről van szó, a munkavégzés megszervezésének bonyolultsága miatt július elsejére halasztották a jogszabály végrehajtásának kezdetét. Mindeközben több beadvány támadta meg a Szlovák Alkotmánybíróságon a módosított törvényt, igazából tehát nem lehet tudni mikor lép életbe, ha egyáltalán zöld utat kap a taláros testülettől. Lapunk a törvény teljes közlésén túl áttekintést nyújt arról, mely szervezetek és intézmények mit kifogásolnak a módosítás kapcsán, miért tartják alkotmányellenesnek, de arról is, miként készül a jogszabály bevezetésére és érvényesítésére az államigazgatás, s milyen helyet – feladatokat - kapnak ebben a folyamatban az önkormányzatok. A lap sok más egyébbel is foglalkozik még, a közeljövőt illetően talán a legnagyobb érdeklődést az Európai Területi Társulások számára mutatkozó lehetőségek áttekintése válthatja ki az új, 2014-2020-as programozási időszakban.