2020/06/26

Európa a polgárokért program – pályázati lehetőségek

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának szerepe, hogy igazi kapocs legyen Európa és a polgárok között. A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében elengedhetetlenül fontos. A program ennek érdekében támogatja a különböző országok állampolgárainak és szervezeteinek együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről.
Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket. A program, amely a programozási időszakra – tehát 2014-2020-ra – vonatkozik, az eddiginél nagyobb figyelmet fordít program prioritásai mellett a világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, újszerű tevékenységekre, és a témák felvállalásának teljességére. Továbbá, hogy a projekteknek legyen úgynevezett sokszorosító hatásuk a közvetlenül részt vevőknél szélesebb körben. Prioritást élveznek az alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonása.

Általános célok:
-segíteni a polgárokat az Európai Unió, a közös történelem és a sokszínűség jobb megértésében
- elősegíteni az európai polgárság fogalmának jobb megértését, valamint a polgári és demokratikus részvétel feltételeit

Konkrét célok, melyeket nemzetközi szinten, az európai dimenziót erősítve kell megvalósítani:
- a megemlékezés, a közös történelem és az európai értékek fontosságának tudatosítása hozzájárul a béke fenntartásához, az uniós polgárok jólétének erősítéséhez az eszmecserék, a közös gondolkodás és a hálózatok fejlesztése révén
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az interkulturális és önkéntes programokban való részvétel népszerűsítésével

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása – szorosan együttműködve az Európai Bizottság pozsonyi kirendeltségével – két témakörben hirdet pályázatot, a támogatási kérelmet mindkét esetben a 2014. július 1-je és 2015. szeptember 30-a között tervezett rendezvényekre lehet benyújtani.
- egy vagy több testvértelepülés polgárainak a találkozója,
- a települések közti kapcsolatrendszerek további fejlesztése, amelynek megvalósítására konkrét kapcsolatfelvétellel és közös rendezvénnyel kerül sor.

A pályázatok benyújtási határideje mindkét esetben 2014. június 4-e, 12.00 óráig.


A testvértelepülések polgárainak szervezett közös rendezvények közül előzetesen 373 támogatás kifizetését tervezik, míg a települések közti kapcsolatrendszerek fejlesztése esetében 89 pályázat számíthat pozitív elbírálásra.

Bővebb információk az alábbi oldalon találhatók.