2020/06/26

Kötelező a szociális segélyen élők munkavégzése

Újév napjától hatályos az anyagi szükséghelyzetben élők segélyezéséről szóló új törvény, mely úgy rendelkezik, hogy a szociális segély alapösszegének – 61,60 euró – fejében a segélyezettnek havi 32 óra terjedelemben dolgoznia kell. A törvény filozófiája, hogy a rászorulónak a segély fejében „aktivitást kell kimutatnia“, mégpedig a többi polgár érdekében végzett közmunkával, melyet elegendő mennyiségben kell biztosítani a segélyezettek lakókörnyezetében. Erről minden érintettet tájékoztatni kell.
A segélyt csak az fogja megkapni, aki legalább havi 32 órát dolgozik. Főként kisebb községi szolgáltatások, önkéntes munka, vagy rendkívüli helyzetek – természeti csapások, árvizek következményeinek felszámolása – során végzett munkára gondol a törvényalkotó. A segélyezettek munkavégzését a munkahivatalok kötelesek biztosítani, koordinálni és ellenőrizni, szorosan együttműködve a községi, megyei hivatalokkal vagy nonprofit szervezetekkel.
A Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (SZVFT) vezetői a törvény rendelkezéseivel kapcsolatosan arra figyelmeztetnek, hogy a város vagy falu vezetése kizárólag a saját területén és vagyona vonatkozásában gyakorolhat jogokat települése lakóinak érdekében, pénzügyi keretei és lehetőségei mértékében. Mindenütt, ahol nagy létszámú a szociális segélyen élők tömege, feltétlenül szükség van arra, hogy a közmunkák koordinátorai tényleges és folyamatos munkát végezzenek, mert a segélyezetteknek a havi legalább 32 órás munka csak így biztosítható – amennyiben lesz rá elég „együttműködő-fogadó partner”. Természetesen az utóbbiakat is meg kell találni.
Az SZVFT vezetői külön is tárgyaltak Ján Richter munkaügyi miniszterrel, és pontosították azon tevékenységek körét, melyekben a segélyezettek közmunkát végezhetnek. A végeredmény az, hogy a segélyezettek bármilyen közérdekű tevékenységet végezhetnek, manuális és szellemi munkát is, ha az a közösség szempontjából hasznos. Tételesen végezhető: parkosítási és parkfenntartási tevékenység, köztisztaság-fenntartás, avar- és hóeltakarítás, vízfelületek, vízpartok tisztítása és rendben tartása, illegális szeméttelepek felszámolása, de iskolák felügyelete, az iskolák környéki gyalogátkelők biztonságának segítése, szociális jellegű tevékenység, pl. idős, beteg emberek segítése, kisegítés az idősotthonokban, fiatalok informális képzése, adminisztratív tevékenységek a közigazgatásban stb..
Jozef Turčány, az SZVFT alelnöke szerint fontos lesz még a gyakorlati tapasztalatok függvényében konkrétan meghatározni az ún. koordinátor jogállását, a közfoglalkoztatási adminisztráció terjedelmét, a segélyezett helyzetét a munkavédelmi és munkabiztonsági jogszabályi előírások tekintetében, a munkabalesetekért felelősséget viselő szubjektumot, a balesetbiztosítás megkötőjének személyét, az egészségügyi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás költségtérítőjét, a munkavédelmi és munkaeszközök biztosításának felelősét (és fedezetét), de más részleteket is, melyek a törvény alkalmazásának pénzügyi vonatkozásait érintik.
Turčány szerint szükség lesz olyan tájékoztató-egyeztető értekezlet összehívására is, melyen minden érintett – kormány, munkahivatal, kijelölt koordinátor és önkormányzati elöljáró, de nonprofit szférából származó érintett is – tisztázhatja a közös és összehangolt fellépés szükséges feltételeit. Január második felében tartja esedékesnek ezt a találkozót az SZVFT.
Újabban napvilágot láttak olyan információk is, hogy a szociális segélyezésről szóló új jogszabályi rendelkezéseknek a segély összege csökkentésére vonatkozó rendelkezéseit a munkahivatalok csak július elsejétől fogják foganatosítani, hogy legyen idejük a közfoglalkoztatás rendszerének kialakítására.