Figyelő

Újabb feladat az önkormányzatoknak: közmunka a segélyen élőknek

Bár a köztársasági elnök gyanúja szerint is alkotmánysértő, a parlament többsége (másodszor is) jóváhagyta a szociális segélyezésről szóló új törvényt, amely havi 32 óra közmunka elvégzéséhez köti az anyagi szükséghelyzetben élők esetében a segély

Aggodalmak

Jövőre helyhatósági választásokat is tartunk Szlovákiában, ezért a múló év búcsúztatójaként a parlamentben elfogadott közoktatási törvénymódosítás csak 2015 szeptemberében lép hatályba.

Meglepetés a megyei elnökválasztás második fordulójában

A várakozásoknak megfelelően alakult a megyei elnökválasztások második fordulója a részvételt illetően: ahogy eddig is mindig, ezúttal is még alacsonyabb volt a részvétel, mint a választások első körében, hiszen míg november 9-én a választók 20,11

Újabb Pro Civis Füzetek az önkormányzatoknak

A napokban ingyenes postai küldeményként a Pro Civis Füzetek két újabb kiadványa érkezik meg Dél-Szlovákia azon helyi önkormányzataihoz, ahol a kisebbségi nyelvhasználati törvény és a kormány rendelete értelmében hivatalos kapcsolatban is használh

Megyei elnökválasztás – második forduló

Az ország öt déli megyéjében szombaton, november 23-án reggel hét órakor újra megnyílnak a szavazóhelyiségek, hogy a választópolgárok az elnökválasztás második fordulójában immár végérvényesen eldöntsék, ki foglalja el az elkövetkező négy évre a k

Anyanyelven is fordulhatunk az anyakönyvi hivatalokhoz

A nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, Tt. 184/1999.

Területi önkormányzatok költségvetési szabályai

Amennyiben igaz, hogy egy ország gazdasági-szociális kilátásainak egy-egy adott évben meghatározó törvénye a költségvetési terv, akkor települési szinten is igaz, hogy a helyi önkormányzat legfontosabb „rendelete” minden évben a költségvetési java

Alacsony részvétel a megyei választásokon

A november 9-én megtartott kerületi önkormányzati képviselőtestületi és elnökválasztások alkalmából a Szlovák Statisztikai Hivatal 4 463 039 szavazásra jogosult állampolgárt tartott nyilván, a választások napján viszont a választókörökben mindössz

Vegyük komolyan!

Ha komolyan vesszük alkotmányunk egyik alapkitételét, amely szerint minden hatalom tőlünk – a polgároktól – származik, s azt is, hogy ezt a hatalmat választott képviselőinken keresztül gyakoroljuk, november 9-e új esélyt ad valamennyiünknek formál

Ignorálják a kisebbségi nyelvhasználati törvényt - 34 beadvány a kormányhivatalba!

Októberben értékelte a szlovák kormány az ország „nemzetiségi politikáját”, s bár a jelentés kénytelen elismerni, hogy az elmúlt húsz év során mintegy 110 ezerrel csökkent a magyarok száma, az okokat nem vizsgálva arra a megállapításra jutott, ami

Optimális közigazgatás vagy lopakodó centralizáció?

A 2014 – 2016-os költségvetési előirányzat közigazgatási fejezetének jóváhagyását követően tette közzé a belügyminiszter, hol is tart a „hatékony, megbízható és szakszerű” (ESO – efektivita, spoľahlivosť, odbornosť) közigazgatási ügyintézési hálóz

Kikre szavazhatnak a dél-szlovákiai választópolgárok?

Alig egy héttel a megyei választások előtt napvilágra került egy közvélemény-kutatás eredménye, amely szerint a megkérdezett több mint ezerháromszáz emberből alig 10 százalék vélekedik úgy, hogy mindennapjaira komoly hatással van (lesz) a kerületi

Megyei választások - Tájékoztató a választópolgár számára

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében a kisebbségek nyelvére is lefordította az Értesítőt a választások idejéről és helyéről a közelgő kerületi önkormányzati választások kapcsán és eljut

66 elnök- és 2 510 képviselőjelölt a megyei választásokra

Szeptember utolsó napján éjfélig adhatták le javaslataikat a megyeelnöki posztra, illetve a kerületi önkormányzatok képviselőire a pártok, politikai mozgalmak, koalíciók, valamint a független jelöltek.

Kétnyelvűség a dél-szlovákiai önkormányzatok honlapjain

A Pro Civis Polgári Társulás 2012-ben felmérést készített arról, miként élnek az internet adta lehetőséggel a magyarok által is lakott dél-szlovákiai településeken, azon belül pedig mennyire tartják be a kétnyelvűségre vonatkozó előírásokat.

A sportról, az önkormányzatok finanszírozásáról és az autonómiáról a szabadegyetemen

Egyetlen meghirdetett programpont sem maradt el az idei szlovákiai magyar önkormányzati szabadegyetemen, vagyis a terveknek megfelelően a mintegy 150 résztvevő tizenhat témakörben vitathatta meg a sport és az önkormányzatok viszonyát, a települési

Hivatalosan is elkezdődött a kampány

Annak ellenére, hogy az óriásplakátok ezrein népszerűsítik magukat immár hetek óta a politikusok –megyei elnök- és képviselőjelöltek egyaránt –, a törvény szerint a november 9-én tartandó kerületi önkormányzati választások hivatalos kampánya csak

Mi lesz veled, önkormányzatiság?

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa és az Európai Unió konzultatív szervezete, a Régiók Bizottsága megkongatta a vészharangot: a nemzeti kormányok Európában arra használják a gazdasági válság elleni küzdelmet, hogy cen

Önkormányzati Szabadegyetem - előadók és előadások

Harmadik alkalommal rendezi meg a Pro Civis Polgári Társulás a nagymegyeri Művelődési Központban az Önkormányzati Szabadegyetemet, amelyre 2013. október 10-13-a között kerül sor.

Az önkormányzatok gazdasági feladatai az utolsó negyedévben

Az önkormányzatok működésének alapvető szabályait, az önkormányzatiságot és az önkormányzati gazdálkodást több jogi rendelet szabályozza. Közülük legfontosabbak a Törvénytár 369/1990. számú törvénye a községi önkormányzatokról, a Tt. 583/2004.

Miniszteri emlékplakett a gyermekes családok támogatásáért (Felhívás)

A családok támogatása, a szociális szolgáltatások fejlesztése a családok és a gyermekek megsegítésére, a családokra ható negatív jelenségek megelőzése, illetve megszüntetése, a családi krízishelyzetek megelőzése, a gyermekek jogainak védelme és a

Mikor lesz „Hatékony, megbízható és szakszerű” (ESO) az államigazgatás?

Állítólag pénzt és időt takarít meg majd az ügyfeleknek, jobbak és kényelmesebbek lesznek a szolgáltatások, ha létrejön az ügyfélközpontok hálózata.

Újabb kétnyelvű formanyomtatványok önkormányzatainknak

A kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében és a jogszabályhoz kiadott kormányrendelet alapján a Pro Civis Polgári Társulás fordítói újabb formanyomtatványokat kétnyelvűsítettek, azaz egészítették ki az eddig csak szlovák államnyelven használt

Kisudvarnok az Év Faluja

Besztercebányán hirdették ki szeptember 19-én az idén hetedik alkalommal meghirdetett Év Faluja verseny eredményét.

Új jogszabály a polgárok tartózkodási helyének nyilvántartásáról

2013. augusztus 1-jétől végre törvény is szabályozza, hogy a szlovák állampolgárságukat „elvesztő” sorstársaink formálisan ki által és hogyan foszthatók meg állandó szlovákiai tartózkodási helyüktől (korábban: lakhely).

Nem engedélyezik, csak nyilvántartásba veszik az írott sajtót

Az utóbbi hetekben, hónapokban többen is a Pro Civis Polgári Társuláshoz fordultak azzal a kérdéssel, hogyan indíthatnának, adhatnának ki helyi jellegű újságot az önkormányzatok, milyen az engedélyeztetés folyamata.

Önkormányzati Szabadegyetem – harmadszor

A Pro Civis Polgári Társulás az idén is megszervezi a szlovákiai magyar polgármesterek és önkormányzati képviselők fórumát. A III.

Viták az önkormányzatok spórolása és a szociális törvények miatt

Augusztus 20-án tanácskozott a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának Tanácsa az idei költségvetés alakulásának kérdéseiről, valamint a szociális szolgáltatások és a szociális segélyezések terén tervezett törvényi változásokról.

Közbeszerzés – új szabályozási keretek

Szigorította, egyben a nyilvánosság számára átláthatóbbá és követhetőbbé tette legutóbbi nagy törvénymódosításával a közbeszerzést a szlovák parlament.