2020/06/26

Kikre szavazhatnak a dél-szlovákiai választópolgárok?

Alig egy héttel a megyei választások előtt napvilágra került egy közvélemény-kutatás eredménye, amely szerint a megkérdezett több mint ezerháromszáz emberből alig 10 százalék vélekedik úgy, hogy mindennapjaira komoly hatással van (lesz) a kerületi elnökök és a közgyűlések tagjainak megválasztása.

Elemezők szerint a megyei választások „lebecsülése” a valós helyzet hiányos ismereteivel magyarázható, vagyis azzal, hogy a polgárokhoz a kerületi önkormányzatok valós munkájáról kevés hír érkezik, nincsenek tisztában sem a megyei elnökök, sem a közgyűlések jog- és hatásköreivel. Olyan vélemények is vannak azonban, amelyek szerint a megyehatárok 1997-es kijelölése és 2000-es megerősítése az oka annak, hogy az emberek a „művi úton megkreált”, a természetes régiókat felosztó területi egységekkel nem tudnak azonosulni, ennek megfelelően érzelmi kötődés sem alakult ki az így létrehozott „szülőföld-régióhoz”. Mindkét vélemény hangoztatói egyetértenek azonban abban, hogy a megyei választások – történések – iránt megnyilvánuló érdektelenség indokolatlan, sőt káros. A megyei önkormányzati szervek ugyanis döntő hatással vannak a másod- és harmadrendű közúthálózat állapotára, a tömegközlekedésre, az egészségügyi ellátás és a szociális szolgáltatások színvonalára, a közép szintű oktatásügy működésére. S bár gazdaságfejlesztési szempontból lehetőségeik korlátozottak (közvetlen adókivetési lehetősége a megyének például csak az útadóra vonatkozik), a munkanélküliség alakulása, az adott régió fejlesztése-fejlettsége szempontjából sem eszköztelenek, hiszen egyebek mellett „kezükben” van a határ menti és a határon átnyúló együttműködések lehetősége, illetve különböző európai uniós alapok merítése is.
Mindezekből kiindulva honlapunk szerkesztősége úgy döntött, némi segítséget nyújt ahhoz, hogy aki élni akar alapvető politikai jogával és mégis részt vesz a kerületi önkormányzati szervek létrehozásában november 9-én, mert elmegy szavazni, böngészhesse azokat a listákat – a megyei elnökjelöltekét és a képviselő-jelöltekét -, amelyekkel aztán találkozik a szavazókörben, s kiválaszthassa azokat, akikben bízik, akiknek a neve előtti sorszámot karikázni fogja szavazása során. Fontos tudni, hogy az elnökjelöltek közül csak egy személyt támogathat, míg a képviselőjelöltek közül annyinak a neve előtti sorszámot karikázhatja, amennyi mandátum jut az egyes választókörzetekre. Az alábbi listák a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján megjelent, hivatalosan elfogadott és bejegyzett választási dokumentumok.

A Kassai Önkormányzati Kerület megyei elnöki posztjára valamint képviselőjelöltekre a közgyűlésbe a szórványban élő kassai magyarság is választhat, természetesen. A hazai magyar közéletből is ismert személyiségek közül Kassa 1. számú választókörzetében indul Filipko József (sorszáma 14) és Kolár Péter mérnök (24-es sorszámmal), a város 2. számú választókörzetében Kozel József a 23-as és RNDr. Raček Enikő PhD. a 29-es szám mellett, míg a 4. számú választókörzetben Múdra Rozália mérnök indul – sorszáma 25.

Különleges helyzetbe kerültek a magyar nemzetiségű választópolgárok a Pozsonyi Önkormányzati Kerületben, ahol a kormányzó Smer – szociáldemokrata párttal szemben hétpárti jobb-közép koalíció alakult ki, vagyis – ahogy az elemzők állítják - a fővárost övező megyében egy klasszikus bal-jobb csatára van kilátás. A magyar választók helyzete azért különleges, mert az őket anyanyelvükön is megszólító mindkét politikai tömörülés – a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd párt – is a jobb-közép koalíció tagja, jelöltjeikre tehát mind a pozsonyi választókörzetekben, mind a Szenci járás egymandátumos választókörzeteiben ezen a koalíciós listán lehet szavazni. Vagyis Pozsonyban a 2. számú választókörzetben Zuzana Schwartzová, a 3. számú választókörzetben Alžbeta Ožvaldová és Ildikó Virágová, a 8. számúban František Šebej. A megye Szenci járáshoz tartozó 15. számú választókörzetében Gabriella Németh, a 16. számú választókörzetében Ladislav Gujber, míg a 18. számúban István Pomichal. (A neveket a hivatalos listán írt formájukban közöljük.)

A teljes jelöltlista