2020/06/26

Mikor lesz „Hatékony, megbízható és szakszerű” (ESO) az államigazgatás?

Állítólag pénzt és időt takarít meg majd az ügyfeleknek, jobbak és kényelmesebbek lesznek a szolgáltatások, ha létrejön az ügyfélközpontok hálózata. A belügyminisztérium már dolgozik az előkészítésükön, az elkövetkező hónapokban meg is nyílhatnak. Hogy mi várható tőlük? Következzenek az alapvető tudnivalók.

Az ügyfélközpont az egyablakos ügyintézés színtere, az állami hivatalok fióklétesítménye, ahol minden ügyes-bajos hivatali ügy elintézhető. A legegyszerűbb dolgok akár megvárásra is. A bonyolultabb ügyek intézésének állapotáról a hivatal honlapján vagy telefonos információs központjában kellene felvilágosításhoz jutnia az ügyfélnek.
2014 végéig Szlovákia-szerte 79 ügyfélközpontnak kellene működnie. A minisztérium jelenleg 13 központ üzembe helyezésének munkálatait végzi. Ezeknek a jövő év elején meg kellene nyílniuk. 2014 első hónapjaiban az egyablakos ügyintézés előnyeit Galánta, Trencsén, Vágbeszterce, Nyitra, Tapolcsány, Besztercebánya, Rimaszombat, Nagykürtös, Késmárk, Kisszeben, Szinna, Ólubló és Felsővízköz vonzáskörzete lakói tapasztalhatják meg.
A jelenlegi területi felosztás alapján, nagyjából 50 kilométeres körzetekben lesz ügyfélközpont. Adrián Jenčo, a közigazgatási főosztály vezetője úgy fogalmazott: egyórás utazással, tömegközlekedési eszközzel elérhető legyen bárki számára.

Milyen ügyek intézhetők majd az ügyfélközpontban?
A 2014-es évben:

- iparengedélyek
- anyakönyvi ügyek
- okiratok és nyilvántartásba vételek
- cégbírósági kivonat
- szabálysértési ügyek
- környezetvédelmi ügyek
- tanügyi hivatali ügyek
- erdészeti és földhivatali ügyek
- közegészségügyi hatósági ügyek
- állat- és élelmiszer-egészségügyi hatósági ügyek
2014 folyamán és 2015-ben a szolgáltatások köre bővül:
- a munka-, szociális és családügyi hatósági ügyintézéssel
- a Szociális Biztosító ügyeivel
- az adóhatóság ügyeivel
- az egészségbiztosító ügyvitelével
Januárban még csak alapszolgáltatásokat nyújtanak az ügyfélközpontok, tevékenységi körük azonban fokozatosan és folyamatosan bővülni fog. Nagyjából 3 – 6 hónapig tart majd a teljes szolgáltatási kör kiépítése, ami azonban nem lesz minden ügyfélközpontban azonos terjedelmű. Fokozatosan nő majd az azonnal intézhető ügyek köre, de az ügyintézési határidő is rövidülni fog.
A nagy városokban több ügyfélközpont is nyílik. Az ügyfélközpontok hálózatának kialakításakor a belügyminisztérium figyelembe kívánja venni a célra kijelölt hely hozzáférhetőségét, a parkolási lehetőségeket, de a lakossági szokásokat is.
Az új rendszer célja a bürokrácia csökkentése. Az elektronikus közigazgatás bevezetésével a lakosságnak nem kell különböző hivataloktól-hatóságoktól adatokat vagy iratokat gyűjteniük, mert ami egyszer bekerül a rendszerbe, azt a hivatalnok lesz köteles onnan összegyűjteni. A statisztikai átlag szerint élete folyamán az ember 50 napot tölt ügyintézéssel és nagyjából 1500 euró illetéket fizet be. A minisztérium szerint az új rendszerben 25 nappal csökken az ügyintézés, az illetéken pedig 609 euró spórolható majd meg.
A korrupció is csökkenni fog. Az ügyfélablaknál a hivatalnok csak átveszi az ügyet vagy kérvényt az ügyféltől, aki a tényleges ügyintézővel – aki a járási hivatal alkalmazottja – találkozni sem fog. A járási hivataloknak egyébként már október elsejétől öt különböző hatóságot is a saját égiszük alatt kell üzemeltetniük. Igaz, ez csak Nyitrán válik valóra. A többi helyen az integrált államigazgatási szakhatóságok új néven, de az eddigi székhelyükön maradnak. A kataszteri hivatalok a jövő évben költöznek be a járási hivatalokba, azt követően, hogy a digitalizációjuk elkészül.
Aki elégedetlen a szolgáltatással, az ügyfélablaknál tehet panaszt, szóban vagy írásban a felelős vezetőnél.