2020/06/26

Újabb feladat az önkormányzatoknak: közmunka a segélyen élőknek

Bár a köztársasági elnök gyanúja szerint is alkotmánysértő, a parlament többsége (másodszor is) jóváhagyta a szociális segélyezésről szóló új törvényt, amely havi 32 óra közmunka elvégzéséhez köti az anyagi szükséghelyzetben élők esetében a segélyek kifizetését. A közmunkát a községi önkormányzatoknak, az általuk alapított vagy fenntartott költségvetési és támogatott szervezeteknek kell biztosítaniuk a 2014. január 1-jén hatályba lépő szabályozás értelmében. Munkát Szlovákiában bejegyzett önkéntes munkát végző vagy közvetítő jogi személyek is felkínálhatnak.
A kisebb községi közszolgáltatások, az önkéntes munka vagy katasztrófa-elhárítási munka végzéséről a község (vagy annak szervezete) köteles írásos szerződést kötni a segélyezett személlyel (a munkaszerződések követelményeinek megfelelően), a munkaidő és a munkaidő-beosztás pontos meghatározásával, a munkáltató részéről fennálló és teljesítendő kötelezettségek taglalásával. Ha a község megsérti a szerződéses kötelezettségeit, az illetékes munka-, szociális és családügyi hivatal felmondja az együttműködést, s legalább három hónapon át nem engedélyezi számára újabb közmunka-végzési szerződések megkötését.
A közmunkavégzést a munka-, szociális és családügyi hivatal jogosult ellenőrizni, sőt koordinálhatja is az abban résztvevők tevékenységét.
A község (községi szervezet vagy önkéntes munkát közvetítő jogi személy) köteles a munka-, szociális és családügyi hivatallal szerződést kötni a közmunka vagy önkéntes munka biztosításáról. Községi feladat lesz tehát 2014 januárjától, hogy a községi hivataloknak áttekintésük legyen a náluk élők szociális helyzetéről, főként a szociális segélyezettek számáról, mert a törvény azzal számol, hogy elsősorban a községi (vészhelyzetek esetén még a megyei) önkormányzatok lesznek a munkaadók. Végrehajtási rendelkezések egyelőre még nem születtek arra vonatkozóan, hogy milyen forrásokat kap a közmunka-végzés feltételeinek biztosításához a település, és az új szabályozás elkészítői – a szociális minisztérium és kormány – azt sem vizsgálták, milyen mértékben és hogyan fogja érinteni a szociális segélyből élők kötelező munkavégzése az eddig ún. aktivációs munkavégzésre felvett munkanélküliek foglalkoztatását. (Az ő esetükben havi 64-80 munkaóra végzését írja elő a jogszabály, és köztudomású, hogy az aktivációs tevékenységek döntő hányadát is a községek biztosították.)
A szociális segély összege nem változik. Változás azon a téren van, hogy a kifizetésre kerülő havi összeg folyósításáért cserébe dolgozni kell a segélyezettnek. Egy fő a havi 61,60 euróért 32 munkaórát köteles ledolgozni. (Ez hozzávetőleg a törvényben megszabott minimális órabérnek megfelelő összeg.) Az egy háztartáson belül szociális segélyen élő összes nagykorú személyre vonatkozik a kötelező önkéntes vagy közmunkavégzés, ellenkező esetben nagykorú személyenként havi 61,60 euró összeget levonnak a folyósított segélyösszegből. (A segély összege 61,60 euró egyedülálló felnőtt esetében, 107,10 euró két felnőtt, 117,20 euró egy felnőtt és 1-4 gyermek, 160,40 euró 2 felnőtt és 1-4 gyermek, 216,10 euró 2 felnőtt és négynél több gyermek esetében.) A törvény rendelkezése értelmében azoktól, akik nyomós ok – betegállomány – nélkül 32 óránál kevesebbet dolgoznak, a hiányzó óraszámnak megfelelő összeget vonják le. Amennyiben a segélyezett nagykorú személy megbetegszik, orvosi igazolással kell őt felmenteni a munkavégzés alól. Ilyen estben a betegállomány minden egyes napjára 1 munkaóra teljesítése alól kap felmentést.
A törvény a kötelező közmunka- és önkéntesmunka-végzés kapcsán tartalmazza, hogy a szociális segély megvonása azokra a segélyezettekre vonatkozik, akik a nekik felajánlott közmunkát vagy önkéntes munkát nem hajlandók elvégezni. Munkát felajánlania a munka-, szociális és családügyi hivatalnak kell.