2020/06/26

Miniszteri emlékplakett a gyermekes családok támogatásáért (Felhívás)

A családok támogatása, a szociális szolgáltatások fejlesztése a családok és a gyermekek megsegítésére, a családokra ható negatív jelenségek megelőzése, illetve megszüntetése, a családi krízishelyzetek megelőzése, a gyermekek jogainak védelme és a gyermekes szülők munkavállalásának elősegítése is része a települések családpolitikai koncepciójának.

A Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma a „2013-as Év Szociális Cselekedetéért” emlékplakettel jutalmazza a falvakat, a városokat, a városrészeket és az önkormányzatok által felkért nem állami intézményeket a gyermekes családoknak nyújtott szociális szolgálatokért, a gyermekek szociális jogainak védelméért, a családi vészhelyzetek kialakulását gátló és a negatív hatásokat korlátozó szociális gondnokságért.
Elismerésben részesülhetnek azok az aktivitások, amelyek 2013-ban valósultak meg, függetlenül attól, hogy realizálásuk már korábban elkezdődött. Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet:
- a falu, a város vagy városrész,
- az önkormányzati kerület,
- a természetes személy,
- a jogi személy,
- a polgári társulás,
- a non-profit szervezet,
- az alapítvány,
- az állami szervezet,
- az állami szerv,
- a vállalkozás,
- az egyházi szervezet.
A falu, a város vagy városrész és a szolgáltatás elvégzésére az önkormányzat által felkért nem állami intézmény önmaga kitüntetésére is javaslatot tehet.

Elismerésben az a falu, város vagy városrész, illetve az önkormányzat által a szociális szolgáltatásra felkért nem állami intézmény részesülhet, amely gyermekes családoknak támogatásában fejt ki aktivitást:
Szociális szolgáltatások a gyermekes családoknak:
- segítség a gyermekgondozásban, valamint a családi élet és a munkahelyi kötelességek összehangolásában
- átmeneti gyermekgondozási intézet létesítése
- alacsony ingerküszöbű központok létrehozása gyermekeknek és családoknak.
A gyermekek szociális jogainak védelmére tett intézkedések és szociális gondnokság a krízishelyzetek kialakulásának megelőzésére és a negatív hatások korlátozására:
- programok, tréningek és aktivitások szervezése, illetve közvetítése, amelyek a szülői jogok és kötelességek betartásához nyújtanak segítséget
- programok és aktivitások szervezése, illetve közvetítése, amelyek a szociálpatológiai helyzetek megelőzését segítik elő
- kulturális, öntevékeny és egyéb aktivitások közvetítése és szervezése, amelyek a gyermekek tartalmas szabadidős tevékenységét segítik
- segítség a gyermekeknek vagy a szülőknek a gyermeknevelési vagy családi problémák kezelésében
- intézkedések a családokat veszélyeztető negatív jelenségek ellen.
Az aktivitások hosszabb lejáratúak is lehetnek, azaz megvalósításuk elkezdődhetett 2013 előtt is, de lehetnek egyszeri cselekmények is, amelyekre 2013-ban került sor. A díjazott több egyedi akcióért is megkaphatja az emlékplakettet.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a díjazásra javasolt nevét és elérhetőségét (címét),
- a gyermekes családok érdekében kifejtett aktivitás leírását és jellemzését,
- az aktivitás időpontját,
- a családok (gyermekek) számát, amelyekre az aktivitás hatással volt,
- az aktivitás dokumentálását (fényképek, videofelvételek, a cselekmény leírása, hatása és hasonlók),

A javaslat végső beküldési határideje: 2013.11.19.
A „2013-as év Szociális Cselekedete” emlékplakett odaítélésére tett javaslatot írásos formában kell eljuttatni a Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma szociális és családügyi politika főosztályára (MPSVaR SR, sekcia sociálnej a rodinnej politiky, Špitálska 4, 816 43 Bratislava), avagy jana.kostanjevcova@employment.gov.sk mail-címre. A verseny kiértékelésére 2013. decemberében kerül sor.