2020/06/26

Újabb kétnyelvű formanyomtatványok honlapunkon

A Pro Civis Polgári Társulás fordítói újabb formanyomtatványokat fordítottak le és készítettek el szlovák-magyar változatban, hogy helyi önkormányzataink és a helyi államigazgatási szervek a kisebbségi nyelvhasználati törvénybe foglaltak alapján a polgárok ügyintézését kérésükre anyanyelvükön tudják végezni.
Ezúttal tizenhat formanyomtatvánnyal bővült a Pro Civis által működtetett www.onkormanyzas.sk honlapunk, amivel 22 kategóriában 152-re nőtt az olyan űrlapok száma, amelyek az önkormányzatok és a polgárok kapcsolattartásában, a közigazgatási szolgáltatások nyújtása során gyakran használatosak. Olyan új formanyomtatványokról van szó az újabb „csomagból”, mint például a meghatalmazás vagy becsületbeli nyilatkozat, illetve olyan kérvények, mint például a „Kérvény támogatás nyújtására a község költségvetéséből”, esetleg „Kérvény közterület-használat engedélyezésére”, de említhetnénk a különböző rendezvények elszámolásakor használt űrlapot is.
A Pro Civis Polgári Társulás és a fordítók csoportja őszintén reméli, hogy mind az önkormányzatoknak, mind a polgároknak hasznos segítséget nyújtott az elvégzett munkával, egyszersmind hozzájárult anyanyelvünk védelméhez, visszavezetéséhez a szlovákiai közigazgatásba.