2020/06/26

Hivatalosan is elkezdődött a kampány

Annak ellenére, hogy az óriásplakátok ezrein népszerűsítik magukat immár hetek óta a politikusok –megyei elnök- és képviselőjelöltek egyaránt –, a törvény szerint a november 9-én tartandó kerületi önkormányzati választások hivatalos kampánya csak ma, október 23-án kezdődött. A közvélemény-kutatók szerint a választók részéről alacsony az érdeklődés a szavazás iránt, mert az emberek nem is tudják pontosan, milyen jog- és hatásköreik vannak a megyei önkormányzati szerveknek.

Minthogy honlapunk szerkesztői szerint a megyei választásokon való részvétel fontos, mert a regionális önkormányzatok munkája hatással van mindennapjainkra, életünk minőségére, ezért úgy döntöttünk válaszolunk a nagy kérdésre, vagyis arra:
 

Miről szavaznak azok, akik 2013. november 9-én az urnákhoz járulnak?
 

Közgazdászok állítják, hogy a gazdaság ütőere a jól fejlett közúthálózat.
A megyei képviselőtestület döntésétől függ, hogy járásainkban a másod- és harmadrendű utak milyen állapotban vannak, hiszen az állam ezeknek az utaknak a fejlesztését, karbantartását és javítását a megyék hatáskörébe utalta.

Az ember legnagyobb kincse az egészség – állítja a közmondás.
Az egészségügyi ellátás szervezése és a megyei kórházak fenntartása és működtetése egy-egy régió önkormányzati képviselőtestületének egyik legfontosabb feladata.

Ferenc pápa arra biztatta a keresztény ifjúsági világtalálkozón résztvevő püspököket és papokat, hogy „nyújtsátok ki kezeteket és emeljétek fel az elesetteket és rászorulókat!”
A megyei önkormányzatok a közigazgatásra háruló összes szociális szolgáltatási formát végzik, vagyis gyermek- és idősotthonokat, szociális szolgáltatási intézményeket alapítanak és tartanak fenn, támogatják a szociális otthonokban elhelyezett egészségkárosultak ellátását, szervezik és koordinálják a helyi önkormányzati fenntartású szociális intézmények tevékenységét, illetve támogatják a civil szervezetek által szervezett szociális és jótékonysági kezdeményezéseket.

Az Európai Unió tagországai közösen határozták el, hogy kontinensünk töretlen fejlődésének érdekében a tudásalapú társadalom kiépítése a céljuk.
A megyei önkormányzatok alanyi jogon alapítói és fenntartói a középfokú oktatási intézményeknek. A megyéknek tehát döntő szerepük van abban, hogy gimnáziumaink, szakközépiskoláink és szakmunkásképzőink minőségi oktatói-nevelői munkát végezzenek, hogy a fiatal nemzedék kellő szintű elméleti tudást és szakmai készséget szerezzen és megfeleljen a kor kihívásainak.

A kultúra egy adott társadalom mindazon ismereteinek összessége, amelyek az emberi közösség összetartozását és fennmaradását biztosítják. A kultúra ápolása, értékeinek őrzése és fejlesztése, átadása az egymást váltó nemzedékek között, a nemzeti azonosságtudat alapja.
Színházakat, múzeumokat, galériákat, tájházakat, könyvtárakat, kiadókat alapíthatnak és tarthatnak fenn a megyei önkormányzatok, miközben kötelességük védeni és ápolni régiójuk természeti, épített és tárgyi örökségét, emlékműveket és műemlékeket hozhatnak létre, fesztiválokat rendezhetnek és támogathatnak, valamint jogukban áll pénzügyi hozzájárulni a hagyományos népi vagy az egyéb élő kultúrát ápoló szervezetek és csoportok működéséhez.

Az Európai Unió önálló pénzügyi támogatást biztosít a határ menti és határon átnyúló együttműködésre, amely célja elősegíteni a határtérségek integrációját gazdasági, humán, környezetvédelmi és közlekedési szempontból.
A megyei önkormányzatok együttműködhetnek más államok területi vagy közigazgatási egységeivel. A megyék jogosultak területi egységek vagy területi szervek nemzetközi társulásainak tagjává válni. Ennek megfelelően a dél-szlovákiai megyék teljes jogosultak együttműködni az észak-magyarországi megyékkel, és uniós pénzeszközök felhasználásával közös gazdasági, környezetvédelmi, turisztikai, infrastrukturális és közlekedési fejlesztéseket megvalósítani a határtérségben.

Reméljük, segítettünk a tájékozódásban!