2020/06/26

Területi önkormányzatok költségvetési szabályai

Amennyiben igaz, hogy egy ország gazdasági-szociális kilátásainak egy-egy adott évben meghatározó törvénye a költségvetési terv, akkor települési szinten is igaz, hogy a helyi önkormányzat legfontosabb „rendelete” minden évben a költségvetési javaslat elfogadott változata.

Honlapunkon és a Pro Civis Polgári Társulás által kiadott Önkormányzati Szemle szaklapban is rendszeresen foglalkozunk a helyi önkormányzatok legfontosabb gazdasági feladataival – negyedéves bontásban. Aki figyeli ezeket az anyagainkat – akár szakmai segítségként, akár csak aktív, érdeklődő polgárként – felfigyelhetett arra, hogy a leggyakrabban emlegetett törvény a Tt. 583/2004. számú, vagyis az a jogszabály, amely a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól szól. Vagyis a községek és a megyei önkormányzatok költségvetése összeállításának eljárását, a költségvetési gazdálkodás szabályait, a községek és a megyei önkormányzatok zárszámadásának összeállítását és jóváhagyását, továbbá az állami költségvetés és a községek, illetve a megyei önkormányzatok költségvetése közötti pénzügyi kapcsolatokat, valamint a községek és a megyei önkormányzatok költségvetésének pénzügyi kapcsolatait más jogi személyekkel és természetes személyekkel szemben.
Költségvetés-készítési időszak van, igaz, a helyi és megyei önkormányzatok konkrét számokkal még nem dolgozhatnak, hiszen a várható adóhányad, ami önkormányzataink esetében az alapja az éves bevételnek, a központi költségvetés függvénye, a pénzügyminisztérium csak a parlamenti szavazást követően ad „támpontokat” a községeknek és a megyéknek. A játékszabályok ismerete azonban fontos, ezért a Pro Civis fordítói már most elkészítették e törvény (és érvényes módosításainak) magyar nyelvű változatát, bízva abban, hogy ez is segíti majd helyi önkormányzatok magyar képviselőit abban, hogy szakmailag a lehető legjobb költségvetési terv mellett tegyék le voksukat.