2020/06/26

Optimális közigazgatás vagy lopakodó centralizáció?

A 2014 – 2016-os költségvetési előirányzat közigazgatási fejezetének jóváhagyását követően tette közzé a belügyminiszter, hol is tart a „hatékony, megbízható és szakszerű” (ESO – efektivita, spoľahlivosť, odbornosť) közigazgatási ügyintézési hálózat kiépítése, a meghozott intézkedések milyen megtakarítást eredményeztek, s mik a legközelebbi, várható fontos változások.

A speciális államigazgatási hivatalokat október 1-jével beolvasztották a kialakított 72 járási hivatalba, amely Szlovákia területi-közigazgatási felosztásának megfelelően működik a 72 járási székhelyen. A járási hivatalok végzik a körzeti hivatalok – iparűzési, anyakönyvi, szabálysértési stb. – és a korábbi szakhatóságok – körzeti környezetvédelmi, erdő- és földhivatalok, kataszteri hivatalok, közút-kezelőségek – tevékenységét. A minisztérium az átszervezéssel összesen 414 millió eurót tervez megtakarítani (202 milliót a reformmal és 212 milliót a pénzügyminisztérium alá tartozó tevékenységekkel). A belügyminisztérium elemzést készíttetett a több mint 400 államigazgatási hatóságról, s mindegyiken belül takarékossági lehetőséget tárt fel a hatékony költségkezelést illetően. Ezt követően került sor egyes hivatalok megszüntetésének, transzformálásának vagy összevonásának megtervezésére, hogy a tervezett megtakarítást 2016-ra elérje a kormányzat. 2014-ben a megtakarítás 333 millió euró lesz. Idén 130 millió eurót hoz a konyhára a reform, ebből 32 milliót tesznek ki a személyi kiadások, 97,5 milliót a dologi kiadások. A reformon belül 2014-ben a belügyminisztérium további 159 millió eurós megtakarítást is tervez (105 milliót a struktúraváltáson, 54 milliót a feleslegessé váló vagyon eladásából).

A belügyminisztérium idén 74 költségvetési vagy támogatott szervezetét szüntette meg (50 körzeti hivatal, 8 kerületi rendőr-parancsnokság, 8 kerületi tűzoltó és katasztrófavédelmi parancsnokság, 4 rendészeti középiskola, 3 továbbképző-üdülő központ, valamint a migrációs hatóság). A belügyminisztérium más tárcákkal is tárgyal a hivatali hálózat optimalizálása érdekében, mivel a teljes reformnak 2016-ra kell befejeződnie.

A közvélemény nyomására hosszú idő után először részleteket is elárult a belügyminiszter, Robert Kaliňák a reformról. Több mint 200 hivatal szűnik meg az elkövetkező két évben, mert az átvilágított 470-ből 254-ben biztosan változásokra van szükség. A miniszter nem árulta el, mely hivatalok megszűnésével számol a kormány, csupán jelezte: a végén kb. 700 milliós lehet a megtakarítás, ami a bérköltségek csökkenéséből és a felesleges vagyontárgyak eladásából jöhet össze. Összességében az állami és közigazgatási szférában 2 800 emberrel csökkenne az alkalmazottak létszáma, közülük mintegy 1 000 fő a belügyminisztériumi szférába tartozik jelenleg. Az államigazgatási hatóságok és központilag támogatott szervezetek racionalizálásáról készített tanulmány egészét a kormányzat nem hajlandó közzétenni, hogy „ne keltsen pánikot”, ahogyan Kaliňák fogalmazott. Abban ugyanis olyan ajánlások is találhatók, mint a Lúčnica és a Szlovák Népművészeti Együttes (SĽUK) összevonása, ami a miniszter szerint szóba sem jöhet. Az egyetlen már eldöntött dolog, hogy megreformálják az Állami Földalapot, amelynek 33 regionális kirendeltségét beolvasztják a járási hivatalok földügyi szakosztályaiba.

A jövő évi költségvetési tervből az is kiolvasható, hogy a 36 regionális közegészségügyi hatóság egy része is megszűnik. Ezt a lépést azzal indokolja a reform atyja, hogy gyakran ugyanazon a helyen fogyasztóvédelmi és állategészségügyi hatóság is működik, és „három ellenőrző szerv egy helyen túl sok”, az ellenőrzéseknek is hatékonyabbaknak, olcsóbbaknak és jobbaknak kell lenniük. Vannak is ilyen törekvések. A gazdasági minisztérium a kereskedelmi felügyelet és az energetikai felügyelet összevonását tervezi, s januártól saját hatáskörbe vonja a vegyi anyagok ellenőrzését. A közlekedési és távközlési tárca a jelenlegi öt szolgáltatásszabályozási hatóság összevonásával csak két hivatalt kíván megtartani. Megszűnik a védelmi tárca lakásgazdálkodási hatósága is. A jövőben a reform azzal is számol, hogy a regionális munkaügyi központok és a Szociális Biztosító kihelyezett részlegei is betagozódnak a járási hivatalokba.

A járási hivatalokban ki kell alakítani az ügyfélközpontokat, januártól 11 járási székhelyen, 2014 végéig az összes többi helyen. Ugyanebben az időszakban a munkaügyi központok, illetve közegészségügyi-tisztiorvosi hivatalok után az állategészségügyi- és élelmiszer-felügyeleteknek is be kell tagolódniuk.

A töredékes információkból a beavatatlan ember nehezen tudja elképzelni, mivel is kerül szembe a megvalósított reform végén. Mert sok a furcsaság a kiszivárogtatott reformtervekben. (Számos szükséges törvény még csak a jövő évben fog megszületni, így például akkor derülhet ki az is, hogy a Szociális Biztosító milyen jogalapon tagozódik majd be a járási hivatalba, merthogy egyelőre a jogállása szerint a Szociális Biztosító közhasznú céllal létrehozott részvénytársaság, melynek nem felettese a kormány, s ameddig a törvény nem változik, regionális kirendeltséget csak az SZB nyithat vagy szüntethet meg. Amennyiben… Amennyiben Kaliňák ESO-ja nem a jogállam felszámolását jelenti – a spórolás ürügyén…)

ngyr