Figyelő

Aggodalmak

Jövőre helyhatósági választásokat is tartunk Szlovákiában, ezért a múló év búcsúztatójaként a parlamentben elfogadott közoktatási törvénymódosítás csak 2015 szeptemberében lép hatályba.

Az első szlovákiai magyar köztársasági elnökjelölt

Tizenötezer támogató aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy a jövő évben esedékes szlovákiai köztársasági elnökválasztáson megmérettethesse magát az első magyar államfőjelölt, Bárdos Gyula.

Újabb feladat az önkormányzatoknak: közmunka a segélyen élőknek

Bár a köztársasági elnök gyanúja szerint is alkotmánysértő, a parlament többsége (másodszor is) jóváhagyta a szociális segélyezésről szóló új törvényt, amely havi 32 óra közmunka elvégzéséhez köti az anyagi szükséghelyzetben élők esetében a segély

Meglepetés a megyei elnökválasztás második fordulójában

A várakozásoknak megfelelően alakult a megyei elnökválasztások második fordulója a részvételt illetően: ahogy eddig is mindig, ezúttal is még alacsonyabb volt a részvétel, mint a választások első körében, hiszen míg november 9-én a választók 20,11

Újabb Pro Civis Füzetek az önkormányzatoknak

A napokban ingyenes postai küldeményként a Pro Civis Füzetek két újabb kiadványa érkezik meg Dél-Szlovákia azon helyi önkormányzataihoz, ahol a kisebbségi nyelvhasználati törvény és a kormány rendelete értelmében hivatalos kapcsolatban is használh

Területi önkormányzatok költségvetési szabályai

Amennyiben igaz, hogy egy ország gazdasági-szociális kilátásainak egy-egy adott évben meghatározó törvénye a költségvetési terv, akkor települési szinten is igaz, hogy a helyi önkormányzat legfontosabb „rendelete” minden évben a költségvetési java

Anyanyelven is fordulhatunk az anyakönyvi hivatalokhoz

A nemzeti kisebbségek nyelvének használatáról szóló, Tt. 184/1999.

Megyei elnökválasztás – második forduló

Az ország öt déli megyéjében szombaton, november 23-án reggel hét órakor újra megnyílnak a szavazóhelyiségek, hogy a választópolgárok az elnökválasztás második fordulójában immár végérvényesen eldöntsék, ki foglalja el az elkövetkező négy évre a k

Vegyük komolyan!

Ha komolyan vesszük alkotmányunk egyik alapkitételét, amely szerint minden hatalom tőlünk – a polgároktól – származik, s azt is, hogy ezt a hatalmat választott képviselőinken keresztül gyakoroljuk, november 9-e új esélyt ad valamennyiünknek formál

Optimális közigazgatás vagy lopakodó centralizáció?

A 2014 – 2016-os költségvetési előirányzat közigazgatási fejezetének jóváhagyását követően tette közzé a belügyminiszter, hol is tart a „hatékony, megbízható és szakszerű” (ESO – efektivita, spoľahlivosť, odbornosť) közigazgatási ügyintézési hálóz

Ignorálják a kisebbségi nyelvhasználati törvényt - 34 beadvány a kormányhivatalba!

Októberben értékelte a szlovák kormány az ország „nemzetiségi politikáját”, s bár a jelentés kénytelen elismerni, hogy az elmúlt húsz év során mintegy 110 ezerrel csökkent a magyarok száma, az okokat nem vizsgálva arra a megállapításra jutott, ami

Kikre szavazhatnak a dél-szlovákiai választópolgárok?

Alig egy héttel a megyei választások előtt napvilágra került egy közvélemény-kutatás eredménye, amely szerint a megkérdezett több mint ezerháromszáz emberből alig 10 százalék vélekedik úgy, hogy mindennapjaira komoly hatással van (lesz) a kerületi

Alacsony részvétel a megyei választásokon

A november 9-én megtartott kerületi önkormányzati képviselőtestületi és elnökválasztások alkalmából a Szlovák Statisztikai Hivatal 4 463 039 szavazásra jogosult állampolgárt tartott nyilván, a választások napján viszont a választókörökben mindössz

Megyei választások - Tájékoztató a választópolgár számára

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében a kisebbségek nyelvére is lefordította az Értesítőt a választások idejéről és helyéről a közelgő kerületi önkormányzati választások kapcsán és eljut

66 elnök- és 2 510 képviselőjelölt a megyei választásokra

Szeptember utolsó napján éjfélig adhatták le javaslataikat a megyeelnöki posztra, illetve a kerületi önkormányzatok képviselőire a pártok, politikai mozgalmak, koalíciók, valamint a független jelöltek.

Kétnyelvűség a dél-szlovákiai önkormányzatok honlapjain

A Pro Civis Polgári Társulás 2012-ben felmérést készített arról, miként élnek az internet adta lehetőséggel a magyarok által is lakott dél-szlovákiai településeken, azon belül pedig mennyire tartják be a kétnyelvűségre vonatkozó előírásokat.

A sportról, az önkormányzatok finanszírozásáról és az autonómiáról a szabadegyetemen

Egyetlen meghirdetett programpont sem maradt el az idei szlovákiai magyar önkormányzati szabadegyetemen, vagyis a terveknek megfelelően a mintegy 150 résztvevő tizenhat témakörben vitathatta meg a sport és az önkormányzatok viszonyát, a települési

Hivatalosan is elkezdődött a kampány

Annak ellenére, hogy az óriásplakátok ezrein népszerűsítik magukat immár hetek óta a politikusok –megyei elnök- és képviselőjelöltek egyaránt –, a törvény szerint a november 9-én tartandó kerületi önkormányzati választások hivatalos kampánya csak

Az önkormányzatok gazdasági feladatai az utolsó negyedévben

Az önkormányzatok működésének alapvető szabályait, az önkormányzatiságot és az önkormányzati gazdálkodást több jogi rendelet szabályozza. Közülük legfontosabbak a Törvénytár 369/1990. számú törvénye a községi önkormányzatokról, a Tt. 583/2004.

Mi lesz veled, önkormányzatiság?

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa és az Európai Unió konzultatív szervezete, a Régiók Bizottsága megkongatta a vészharangot: a nemzeti kormányok Európában arra használják a gazdasági válság elleni küzdelmet, hogy cen

Önkormányzati Szabadegyetem - előadók és előadások

Harmadik alkalommal rendezi meg a Pro Civis Polgári Társulás a nagymegyeri Művelődési Központban az Önkormányzati Szabadegyetemet, amelyre 2013. október 10-13-a között kerül sor.

Miniszteri emlékplakett a gyermekes családok támogatásáért (Felhívás)

A családok támogatása, a szociális szolgáltatások fejlesztése a családok és a gyermekek megsegítésére, a családokra ható negatív jelenségek megelőzése, illetve megszüntetése, a családi krízishelyzetek megelőzése, a gyermekek jogainak védelme és a

Új jogszabály a polgárok tartózkodási helyének nyilvántartásáról

2013. augusztus 1-jétől végre törvény is szabályozza, hogy a szlovák állampolgárságukat „elvesztő” sorstársaink formálisan ki által és hogyan foszthatók meg állandó szlovákiai tartózkodási helyüktől (korábban: lakhely).

Kisudvarnok az Év Faluja

Besztercebányán hirdették ki szeptember 19-én az idén hetedik alkalommal meghirdetett Év Faluja verseny eredményét.

Mikor lesz „Hatékony, megbízható és szakszerű” (ESO) az államigazgatás?

Állítólag pénzt és időt takarít meg majd az ügyfeleknek, jobbak és kényelmesebbek lesznek a szolgáltatások, ha létrejön az ügyfélközpontok hálózata.

Újabb kétnyelvű formanyomtatványok önkormányzatainknak

A kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében és a jogszabályhoz kiadott kormányrendelet alapján a Pro Civis Polgári Társulás fordítói újabb formanyomtatványokat kétnyelvűsítettek, azaz egészítették ki az eddig csak szlovák államnyelven használt

Önkormányzati Szabadegyetem – harmadszor

A Pro Civis Polgári Társulás az idén is megszervezi a szlovákiai magyar polgármesterek és önkormányzati képviselők fórumát. A III.

Nem engedélyezik, csak nyilvántartásba veszik az írott sajtót

Az utóbbi hetekben, hónapokban többen is a Pro Civis Polgári Társuláshoz fordultak azzal a kérdéssel, hogyan indíthatnának, adhatnának ki helyi jellegű újságot az önkormányzatok, milyen az engedélyeztetés folyamata.

Viták az önkormányzatok spórolása és a szociális törvények miatt

Augusztus 20-án tanácskozott a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának Tanácsa az idei költségvetés alakulásának kérdéseiről, valamint a szociális szolgáltatások és a szociális segélyezések terén tervezett törvényi változásokról.