Figyelő

Járuljunk hozzá a Magyarok Kenyeréhez

Pécs város önkormányzata az idén immár ötödik alkalommal hirdette meg a Magyarok Kenyere eseményt, amely a nemzeti összetartozás méltó jelképe lett az elmúlt négy évben, s az augusztus 20-ai ünnepségek egyik központi jelképévé nőtte ki magát.

Törvény a szlovák közszolgálati elektronikus médiáról – magyarul

Szlovákia Rádiója és Televíziója 2011. január 1-jével alakult meg a közszolgálati Szlovák Rádió és Szlovák Televízió egyesítésével.

Megjelent az Önkormányzati Szemle új száma

Rólunk, a felvidéki magyar nemzetrész égető kérdéseiről szólnak az Önkormányzati Szemle idei 2. számának írásai. Iskoláink jövőjét, nyelvünk megmaradását és használatát térképezik fel szerte az országban.

Júliustól már kötelező a házszám

Májusban módosította a parlament a községekről szóló, 369/1990. sz. törvényt, s a hamarosan életbe lépő új rendelkezések értelmében minden épületnek kötelezően épületjegyzékszámot és házszámot kell viselnie a jövőben.

Rajtol az új választási kódex

Július elsején lépett hatályba a választójog gyakorlásáról szóló új törvény (Tt. 180/2014.

Még egy hónapig igényelhető támogatás az illegális szemétlerakatok felszámolására

A községek és városok még egy hónapon át igényelhetnek támogatást a kataszterükben lévő illegális szeméttelepek felszámolására a Környezetvédelmi Alapból, amire a megszűnő újrahasznosítási alapban megmaradt 10 millió eurós pénzcsomag jelen

Elvi észrevételek a készülő jogszabályokhoz

Több készülő új törvénnyel kapcsolatban vannak fenntartásai a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának, ezekhez a megnyitott társadalmi vitában elvi jelentőségű észrevételeket nyújtott be az illetékes tárcákhoz.

Európai területi társulások

Honlapunkon, a Törvények sorában mostantól magyar nyelven is elérhető az európai területi társulásokról szóló 90/2008-as számú törvény, mely szabályozza a Szlovák Köztársaság területén székhellyel bíró az európai területi együttműködési társulások

FELHÍVÁS: Szlovákiai Magyar Polgármesterek és Önkormányzati Képviselők Szakmai Közössége

Pro Civis Polgári Társulás eddigi tevékenysége során is küldetésének és feladatának tartotta, hogy segítse a magyarok által lakott települések önkormányzati munkáját, azaz szakmai hátteret biztosítson az önkormányzati szakemberek részére.

Vitanap az őshonos kisebbségekről az Európa Parlamentben

Április 22-én délután hivatalos közmeghallgatást tartottak az Európa Parlamentben az európai őshonos kisebbségek helyzetéről. A téma első ízben került az Európai Néppárt napirendjére.

Tisztújítást tartott az SZVFT (ZMOS)

Április 28–29-én a pozsonyi Incheba kongresszusi központjában tartotta meg soros, 26. közgyűlését a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása.

Az új hulladéktörvény a kampány része?

Megszületett a huszonegyedik század törvénye Szlovákiában.

Pedagógus-szakszervezeti petíció az önkormányzatok ellen

Az egész közigazgatási rendszer káoszához vezetne a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása szerint, ha az oktatás- és tudományügyi dolgozók szakszervezetének petíciójában követelt dolgok teljesülnének.

Tájékoztató a népszavazás menetével kapcsolatban

Mivel fontosnak tartjuk a magyar nemzetiségű polgárok anyanyelven történő tájékoztatását, szokásunkhoz híven a 2015.

Magyar gyereket magyar iskolába!

A Pro Civis polgári társulás, amely fennállása óta minden lehetséges eszközzel igyekszik támogatni a szlovákiai magyar nemzetrész fennmaradását, nyelvi és kulturális jogainak védelmét, anyanyelven történő teljes körű tájékoztatásának jogát és gyak

Február 25-éig óvodabővítési támogatás igényelhető

A Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium – a Szlovák Városok és Falvak Társulásának aktív közreműködése mellett – pályázati felhívást tett közzé óvodák és óvodai étkezdék bővítésének, felújításának és megépítésének támogatásár

Felhívás: Gyűjtsük össze múltunk dokumentumait!

A történelmi tapasztalatokból kiindulva és napjaink kétnyelvűségi gyakorlatának erősítésére (amire a hatályos törvények is lehetőséget nyújtanak), a Szlovákiában élő magyar közösség nyelvi jogainak védelmében a Pro Civis polgári társulás dokumentá

Kezdőcsomag az önkormányzatoknak

A Pro Civis Polgári Társulás új kezdeményezéssel segíti a magyarok lakta települések önkormányzatainak és polgármestereinek a munkáját.

Hogyan vessünk véget a gyerekek sportolásásának?

Megszokhattuk, hogy Szlovákiában értelmetlen előírások és törvények nehezítik meg a normális életet. Legyen szó akár az ifjúság, a gyerekek sportolási lehetőségeiről.

Belügyi támogatások – pártszínezet alapján

Ez év szeptember 25-én felhívtuk a figyelmet, hogy az SzK Pénzügyminisztériuma 2014-es évre nyújtott támogatásainak elosztása enyhén szólva durva aránytalanságokat mutatott.

"Címvédések" az önkormányzati választásokon

Megvizsgáltuk, hogyan teljesítettek az újrainduló polgármesterek Dél-Szlovákia magyarlakta falvaiban és városaiban. A legérdekesebb számokat bemutatjuk az alábbi infografikán:
 

Az önkormányzatok társulása elégedett

Semmi meglepő nincs abban, hogy a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának vezetői úgy látják, a független jelöltek győzelme a helyi önkormányzati választásokon egy folyamat visszaigazolása. A korábbi választásokon is hasonló volt a helyzet.

Kárpótlási törvények honlapunkon

A rendszerváltást követő csehszlovák szövetségi jogszabályok egyik leglényegesebbje, a termőföldhöz és más mezőgazdasági tulajdonhoz fűződő jogviszonyok rendezéséről, illetve a földek tulajdonjogának visszaadásáról és a Szlovák Köztársaság Nemzeti

Tájékoztató a választási bizottságok tagjai részére

November 15-én (szombaton) zajlanak Szlovákiában az önkormányzati választások. Ekkor választjuk meg az egyes települések polgármestereit és képviselő-testületének tagjait.

Kik lesznek Dél-Szlovákia polgármesterei a következő négy évben?

Az alábbiakban közöljük azon magyarok által lakott falvak megválasztott polgármestereinek listáját, amelyekben a Tt. 221/1999. sz. kormányrendeletének és a Tt. 184/1999. sz.

Sikeres önkormányzati választások

Magyar szempontból óriási tétje volt a november 15-én tartott szlovákiai önkormányzati választásoknak.

Lopakodva faluközpontosítás készül?

Sürgető szükség van saját felvidéki magyar jövőképre.