Figyelő

Törvény a szlovák közszolgálati elektronikus médiáról – magyarul

Szlovákia Rádiója és Televíziója 2011. január 1-jével alakult meg a közszolgálati Szlovák Rádió és Szlovák Televízió egyesítésével.

Júliustól már kötelező a házszám

Májusban módosította a parlament a községekről szóló, 369/1990. sz. törvényt, s a hamarosan életbe lépő új rendelkezések értelmében minden épületnek kötelezően épületjegyzékszámot és házszámot kell viselnie a jövőben.

Megjelent az Önkormányzati Szemle új száma

Rólunk, a felvidéki magyar nemzetrész égető kérdéseiről szólnak az Önkormányzati Szemle idei 2. számának írásai. Iskoláink jövőjét, nyelvünk megmaradását és használatát térképezik fel szerte az országban.

Még egy hónapig igényelhető támogatás az illegális szemétlerakatok felszámolására

A községek és városok még egy hónapon át igényelhetnek támogatást a kataszterükben lévő illegális szeméttelepek felszámolására a Környezetvédelmi Alapból, amire a megszűnő újrahasznosítási alapban megmaradt 10 millió eurós pénzcsomag jelen

Elvi észrevételek a készülő jogszabályokhoz

Több készülő új törvénnyel kapcsolatban vannak fenntartásai a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának, ezekhez a megnyitott társadalmi vitában elvi jelentőségű észrevételeket nyújtott be az illetékes tárcákhoz.

Vitanap az őshonos kisebbségekről az Európa Parlamentben

Április 22-én délután hivatalos közmeghallgatást tartottak az Európa Parlamentben az európai őshonos kisebbségek helyzetéről. A téma első ízben került az Európai Néppárt napirendjére.

Európai területi társulások

Honlapunkon, a Törvények sorában mostantól magyar nyelven is elérhető az európai területi társulásokról szóló 90/2008-as számú törvény, mely szabályozza a Szlovák Köztársaság területén székhellyel bíró az európai területi együttműködési társulások

FELHÍVÁS: Szlovákiai Magyar Polgármesterek és Önkormányzati Képviselők Szakmai Közössége

Pro Civis Polgári Társulás eddigi tevékenysége során is küldetésének és feladatának tartotta, hogy segítse a magyarok által lakott települések önkormányzati munkáját, azaz szakmai hátteret biztosítson az önkormányzati szakemberek részére.

Tisztújítást tartott az SZVFT (ZMOS)

Április 28–29-én a pozsonyi Incheba kongresszusi központjában tartotta meg soros, 26. közgyűlését a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása.

Az új hulladéktörvény a kampány része?

Megszületett a huszonegyedik század törvénye Szlovákiában.

Pedagógus-szakszervezeti petíció az önkormányzatok ellen

Az egész közigazgatási rendszer káoszához vezetne a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása szerint, ha az oktatás- és tudományügyi dolgozók szakszervezetének petíciójában követelt dolgok teljesülnének.

Tájékoztató a népszavazás menetével kapcsolatban

Mivel fontosnak tartjuk a magyar nemzetiségű polgárok anyanyelven történő tájékoztatását, szokásunkhoz híven a 2015.

Magyar gyereket magyar iskolába!

A Pro Civis polgári társulás, amely fennállása óta minden lehetséges eszközzel igyekszik támogatni a szlovákiai magyar nemzetrész fennmaradását, nyelvi és kulturális jogainak védelmét, anyanyelven történő teljes körű tájékoztatásának jogát és gyak

Felhívás: Gyűjtsük össze múltunk dokumentumait!

A történelmi tapasztalatokból kiindulva és napjaink kétnyelvűségi gyakorlatának erősítésére (amire a hatályos törvények is lehetőséget nyújtanak), a Szlovákiában élő magyar közösség nyelvi jogainak védelmében a Pro Civis polgári társulás dokumentá

Február 25-éig óvodabővítési támogatás igényelhető

A Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium – a Szlovák Városok és Falvak Társulásának aktív közreműködése mellett – pályázati felhívást tett közzé óvodák és óvodai étkezdék bővítésének, felújításának és megépítésének támogatásár

Kezdőcsomag az önkormányzatoknak

A Pro Civis Polgári Társulás új kezdeményezéssel segíti a magyarok lakta települések önkormányzatainak és polgármestereinek a munkáját.

Hogyan vessünk véget a gyerekek sportolásásának?

Megszokhattuk, hogy Szlovákiában értelmetlen előírások és törvények nehezítik meg a normális életet. Legyen szó akár az ifjúság, a gyerekek sportolási lehetőségeiről.

"Címvédések" az önkormányzati választásokon

Megvizsgáltuk, hogyan teljesítettek az újrainduló polgármesterek Dél-Szlovákia magyarlakta falvaiban és városaiban. A legérdekesebb számokat bemutatjuk az alábbi infografikán:
 

Belügyi támogatások – pártszínezet alapján

Ez év szeptember 25-én felhívtuk a figyelmet, hogy az SzK Pénzügyminisztériuma 2014-es évre nyújtott támogatásainak elosztása enyhén szólva durva aránytalanságokat mutatott.

Az önkormányzatok társulása elégedett

Semmi meglepő nincs abban, hogy a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának vezetői úgy látják, a független jelöltek győzelme a helyi önkormányzati választásokon egy folyamat visszaigazolása. A korábbi választásokon is hasonló volt a helyzet.

Kárpótlási törvények honlapunkon

A rendszerváltást követő csehszlovák szövetségi jogszabályok egyik leglényegesebbje, a termőföldhöz és más mezőgazdasági tulajdonhoz fűződő jogviszonyok rendezéséről, illetve a földek tulajdonjogának visszaadásáról és a Szlovák Köztársaság Nemzeti

Sikeres önkormányzati választások

Magyar szempontból óriási tétje volt a november 15-én tartott szlovákiai önkormányzati választásoknak.

Kik lesznek Dél-Szlovákia polgármesterei a következő négy évben?

Az alábbiakban közöljük azon magyarok által lakott falvak megválasztott polgármestereinek listáját, amelyekben a Tt. 221/1999. sz. kormányrendeletének és a Tt. 184/1999. sz.

Tájékoztató a választási bizottságok tagjai részére

November 15-én (szombaton) zajlanak Szlovákiában az önkormányzati választások. Ekkor választjuk meg az egyes települések polgármestereit és képviselő-testületének tagjait.

Tájékoztató a választópolgár számára - magyarul

A Pro Civis Polgári Társulás az utóbbi három választás alkalmával – összhangban a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel – elküldte a dél-szlovákiai önkormányzatokhoz a választásokkal kapcsolatos hivatalos tudnivalók magyar nyelvű fordítását.

Lopakodva faluközpontosítás készül?

Sürgető szükség van saját felvidéki magyar jövőképre.

Önkormányzati Szabadegyetem idén is

A Pro Civis Polgári Társulás és az általa működtetett Szlovákiai Magyar Önkormányzati Intézet idén is megrendezi az Önkormányzati Szabadegyetemet, amelyre 2014. október 16-18-án kerül sor a Nagymegyeri Városi Művelődési Központban.