2020/06/26

Elvi észrevételek a készülő jogszabályokhoz

Több készülő új törvénnyel kapcsolatban vannak fenntartásai a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának, ezekhez a megnyitott társadalmi vitában elvi jelentőségű észrevételeket nyújtott be az illetékes tárcákhoz.
A pénzügyi ellenőrzésről és könyvvizsgálatról szóló törvénymódosításban a szervezet kifogásolja, hogy a törvény hosszú távú pénzügyi kockázatkezelési stratégia kidolgozására kötelezné a települések önkormányzatait, ezt ugyanis sok esetben kivitelezhetetlennek tartja. A települések többségének objektíve nincs rá kapacitása, hogy ilyen magas szintű szakképzettséget igénylő tevékenységet végezzen, illetve a megfelelő szakembereket megfizesse.
Az SZVFT alelnöke, Jozef Turčány szerint minden állami ellenőrzésnek az irányítás részét kell képeznie, vagyis a problémák megelőzését kell céloznia, nem az esetleges hibák szigorú büntetését. A pénzügyi ellenőrzés és könyvvizsgálat definícióját ezért úgy kell rögzítenie a törvénynek, hogy a pénzügyi műveletek céljainak és eredményeinek értékelése során a különféle tényezők hatásaival is számoljanak, és teljességgel kizárják az egyedi elbírálások lehetőségét.
Észrevételeit a társulás benyújtotta a jogszabályt előkészítő pénzügyminisztériumnak.
A foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló törvény készülő módosításával kapcsolatosan az érdekvédelmi szervezet a munkaügyi tárcához címezte javaslatait, melyekben többek közt az ún. aktivációs intézkedésekre fordítható támogatás növelését kéri. A közhasznú munkák végzése Szlovákiában bevált, érvel a szervezet, s amennyiben ez a munkaerő-piaci érvényesülést elősegítő eszköz a gyakorlatban is létezne, több ezer munkahelyet hozna létre, melyekből számos a támogatás lejártát követően is fennmaradna. Az SZVFT a jogszabály társadalmi vitájában elvi jelentőségű észrevételként nyújtotta be a közfoglalkoztatás támogatását. Párhuzamosan több lehetőséget és pénzeszközt kér a hosszú ideje munkanélküli személyek munkakészségeinek fejlesztéséhez és munkába állításához is, arra hivatkozva, hogy ne a községi költségvetésből kelljen beszerezni a munkavégzéshez a munkabiztonsági és munkaeszközöket, vagy befizetni a balesetbiztosítást.