2020/06/26

Törvény a szlovák közszolgálati elektronikus médiáról – magyarul

Szlovákia Rádiója és Televíziója 2011. január 1-jével alakult meg a közszolgálati Szlovák Rádió és Szlovák Televízió egyesítésével. A Radičová-kormány a korábbinál liberálisabb szabályozást léptetett életbe, megtartva a tárgyilagos és pártatlan hírszolgáltatási követelményeket, a pluralizmusból fakadó szabályokat a közpolitikai és politikai műsorokkal kapcsolatban, de szabad kezet adva a közintézménynek az egyéb műsorok terén.
Intézményileg az új szabályozás hangsúlyozottan az egyszemélyes felelősségre épül. Kizárólagos statutáris képviselője a főigazgató (távollétében az általa kinevezett helyettese), akit a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa választ meg a jelenlévő képviselők többségének szavazatával. A főigazgató a társadalmi és szakmai szervezetek által jelölt személyekből – a nemzeti tanácsban – megválasztott 9-tagú tanácsnak a jóváhagyásával végzi tevékenységét, melynek része az általa megalkotott programszolgáltatási és szervezési szerkezet, a költségvetés, a humánpolitika (vezető alkalmazottak és munkatársak), az intézmény gazdálkodási és üzleti terve, valamint az állammal megkötött szerződése is.
A tanács tagjainak megbízatási ideje hatéves, de úgy, hogy az első alkalommal 3 – 3 főt két, illetve négy évre választanak meg, s csak 3 fő végzi munkáját teljes 6-éves megbízatással. A tanáccsal kapcsolatos követelmény, hogy rádiós és televíziós gyakorlattal bíró személyek mellett a tagjai közt feltétlenül kell lennie egy jogásznak és két gazdasági szakembernek.
Szlovákia Rádiója és Televíziója az ún. üzembentartási díj (lényegében egyfajta adó, mely más törvénnyel az áramszolgáltatás igénybe vételéhez kötődik) mellett térítést kap közérdekű műsorok szolgáltatása (pl. parlamenti ülések közvetítése, kormányzati reklámok, közérdekű felhívások stb.) fejében az államtól, ennek tartalmát és összegét szerződésben rögzítik és évente pontosítják. Ezen túlmenően saját üzleti bevételei is vannak az intézménynek – külön törvényben meghatározott terjedelmű – reklámsugárzásokból, műsorgyártásokból, szponzori adományokból.
A törvény a közmédia saját tevékenységével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét is kiterjeszti. A közmédia és a tanács honlapján kötelező minden ülés részletes jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozni, és a titoktörvény vagy adatvédelem alá eső tények kivételével nyilvánossá teszi a tanácskozásokat-üléseket is a média on-line felületein.