2020/06/26

Február 25-éig óvodabővítési támogatás igényelhető

A Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium – a Szlovák Városok és Falvak Társulásának aktív közreműködése mellett – pályázati felhívást tett közzé óvodák és óvodai étkezdék bővítésének, felújításának és megépítésének támogatására.
A kérvényeket a városok és községek a felhívás közzétételétől számított 30 napon belül, legkésőbb 2015. február 25-én 24.00 óráig nyújthatják be (a postai bélyegzőn szereplő dátum a döntő). A kérvényt a felhívásban szereplő követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. A kormány célja, hogy bővüljön az óvodahálózat és 2020-ig a 4-5 éves gyerekek 95 százaléka számára elérhetővé váljon az óvodai nevelés és ellátás. A támogatási kérelmek elbírálásakor figyelembe veszik majd a pillanatnyilag helyszűke miatt elutasított óvodai felvételi kérelmek számát is. Támogatást olyan városok és falvak kaphatnak, amelyek a felhívás közzétételét megelőzően nem kaptak támogatást uniós forrásokból óvodabővítésre.
A támogatást az állami költségvetés terhére az oktatási minisztérium fejezetéből folyósítják. Az elkülönített összeg 9 500 000 euró, ebből 9 millió euró szolgál a tőkekiadásra, fél millió a folyó kiadásra. A támogatás legkisebb összege 15 000 euró osztályonként, a berendezést is beleértve, a legnagyobb elnyerhető összeg 100 000 euró.
Részletes tájékoztatás a kérvények tartalmáról és benyújtásuk feltételeiről az oktatási minisztérium honlapján találhatók, s ugyanonnan letölthetők a pályázat benyújtásához szükséges űrlapok is.