2020/06/26

Magyar gyereket magyar iskolába!

A Pro Civis polgári társulás, amely fennállása óta minden lehetséges eszközzel igyekszik támogatni a szlovákiai magyar nemzetrész fennmaradását, nyelvi és kulturális jogainak védelmét, anyanyelven történő teljes körű tájékoztatásának jogát és gyakorlatát, az idei iskolai beíratások alkalmával is fontosnak tartja megfogalmazni azt az alapvető igényt, hogy a magyar gyerekeknek magyar iskolában van a helyük.
Január 15-én megkezdődött a beiratkozás az alapiskolákba. Országszerte 261, magyar nyelven oktató iskolában várják a leendő elsősöket és szüleiket. Az utóbbi években enyhén növekedett a magyar elsősök száma, és a szakemberek nyilatkozatai, az előrejelzséek alapján idén is várhatóan 3550 gyereket íratnak be február 15-ig. A növekedés illetve csökkenés természetesen régiónként eltéréseket mutat. Vannak veszélyeztetett települések (s immár évek óta nemcsak a szórványban), ahol a magyar kisiskolák a magyar kultúra fennmaradásának, a beolvadás megfékezésének illetve visszafordításának utolsó bástyáit jelentik.
A statisztikákon túl azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az anyanyelven történő oktatás nemcsak nemzetrészünk, de elsősorban maguk a gyerekek jövője szempontjából fontos.
Ezért kérünk minden magyar szülőt, hogy gondolja meg, a gyermeke boldogulásának nem az egyedüli, de a legjobb és legtermészetesebb eszköze az, ha a hatéves kisgyerek az anyanyelvén kezd tanulni. A népek tanítójának tartott Johannes Amos Comenius ezt már a 17. században megfogalmazta. Ne higgyünk a több évtizedes állampropagandának, amely a boldogulás legjobb eszközekének azt tartja, ha a magyar gyereket szlovák iskolába adják a szüleik!
A magyar családból, közösségből idegen nyelvű iskolába irányított gyerekek lemaradnak a tanulásban. Az ilyen iskola traumát, viselkedés- és személyiségzavarokat, nem ritkán egy életre kiható fájdalmas törést, identitászavart okoz a számukra. Ugyanakkor számtalan, a kulturális, tudományos és a közéletben sikeressé vált szlovákiai magyar példája igazolja, hogy a magyar iskola szilárd alapokat képes nyújtani, s az alap- és középiskola elvégzése után az itt szerzett tudásanyag megfelelő alapot nyújt akár az anyanyelven, akár idegen nyelven történő főiskolai, egyetemi tanulás sikeréhez.
Szabadon éljünk alkotmányos és törvényes jogainkkal, és hallgassunk a józan eszünkre!

Őry Péter

Iskolai beíratási nyomtatványok:
Beíratási kérvény
Beíratási kérdőív
Beíratási jegyzőkönyv
Határozat felvételről
Halasztási kérelem
Határozat halasztásról
Meghatalmazás

Napközi:
Felvételi kérelem
Beíratási lap
Személyi lap