2020/06/26

FELHÍVÁS: Szlovákiai Magyar Polgármesterek és Önkormányzati Képviselők Szakmai Közössége

Pro Civis Polgári Társulás eddigi tevékenysége során is küldetésének és feladatának tartotta, hogy segítse a magyarok által lakott települések önkormányzati munkáját, azaz szakmai hátteret biztosítson az önkormányzati szakemberek részére. Tette-teszi ezt szakmai tanácsadással, magyar űrlapok és nyomtatványok publikálásával és kézbesítésével, az önkormányzati munkában használatos törvények magyar fordításával és közzétételével, az önkormányzatiság szellemiségének és gyakorlatának erősítésével.
Mivel a rendszerváltás óta eltelt negyed évszázad során nem alakult ki a magyar polgármestereknek és önkormányzati képviselőknek szakmai fóruma, a Pro Civisben úgy döntöttünk, itt az ideje, hogy végre megalakuljon egy ilyen intézmény. A fenti okok miatt, felhívást intézünk valamennyi szlovákiai magyar település polgármesteréhez és önkormányzati képviselőjéhez, hogy csatlakozzon kezdeményezésünkhöz és közösen alapítsuk meg a
 

Szlovákiai Magyar Polgármesterek és
Önkormányzati Képviselők Szakmai Közösségét (SZMÖK)
.
 

Hangsúlyozzuk: kifejezetten szakmai fórumról van szó, amelynek keretében különböző fontos témákról lehet véleményt cserélni, és a közös gondolkodás eredményeként közös stratégiát kialakítani, s nem utolsó sorban egymást segíteni, tapasztalatokat cserélni, átadni egymásnak. A fórumon teret kaphat minden olyan téma, felvetés, amely az önkormányzatisággal, az önkormányzati munka szakmai kérdéseivel, gondjaival összefügg; legyen szó akár fejlesztési lehetőségekről, rendezvények szervezéséről, nyelvhasználati kérdésekről, törvények értelmezéséről és napi használatáról, és minden más témáról, amelyek a dél-szlovákiai, magyarok lakta települések önkormányzati munkáját érintik. A SZMÖK nem kíván sem politikai, sem társadalmi szervezetekkel versenyezni, vagy azokat helyettesíteni, kizárólag az önkormányzati szakmunka nyitott fóruma legyen!
Csatlakozzon Ön is a SZMÖK-höz, legyünk partnerek és társak a közös gondolkodásban!
Ne feledjük: egymás segítésével, ötletcserével és főleg közös fellépéssel hatékonyabb munkát tudunk kifejteni az önkormányzatiság fejlesztésében és közösségünk érdekérvényesítésében.
A csatlakozás önkéntes és díjtalan.
A csatlakozási nyilatkozat letölthető a bejegyzés alatti linken. A nyilatkozatot kérjük postai úton (Pro Civis, Mýtne námestie 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove) vagy elektronikusan (iroda@procivis.sk) visszaküldeni.