2020/06/26

Felhívás: Gyűjtsük össze múltunk dokumentumait!

A történelmi tapasztalatokból kiindulva és napjaink kétnyelvűségi gyakorlatának erősítésére (amire a hatályos törvények is lehetőséget nyújtanak), a Szlovákiában élő magyar közösség nyelvi jogainak védelmében a Pro Civis polgári társulás dokumentálni kívánja a Csehszlovákiában/ Szlovákiában/ Osztrák-Magyar Monarchiában élő kisebbségek egykori nyelvhasználati lehetőségeit bizonyító, két- vagy többnyelvű dokumentumokat.
Ezért felhívással fordul a szlovákiai magyar önkormányzatokhoz és civil személyekhez: gyűjtsük össze a múltunk dokumentumait! Az adatbázis szándékaink szerint tartalmazni fog minden olyan két- vagy többnyelvű nyomtatványt, hivatalos iratot, amely 1900-tól napjainkig került forgalomba, használatba.
Az idősebbek emlékezetében még elevenen él az a gyakorlat, amikor az űrlapok, nyomtatványok, felhívások, rendeletek, hivatalos értesítők, bírósági végzések, anyakönyvek, halotti levelek, menetrendek, erkölcsi és iskolai bizonyítványok, katonakönyvek, munkakönyvek, cégbírósági bejegyzések, segédlevelek, okmánybélyegek, fizetőeszközök, különböző szerződések, orvosi látleletek, és számtalan más, jogi-közéleti hivatalos dokumentumok többnyelvűek voltak.
 A dokumentumok gyűjtése nem öncélú, és nem korlátozódik a múlt többnyelvűségi gyakorlatának bizonyítására égtájainkon. Ha azt szeretnénk, hogy Szlovákiában a kétnyelvűség ismét gyakorlattá váljon a mindennapi hivatalos érintkezésben, ismernünk kell a múltat, és fel kell mutatnunk annak gyakorlatát.
Kérjük tehát mindazon személyeket, szervezeteket, kulturális intézményeket és minden más érintettet, hogy akinek/akiknek birtokában vannak a fent említett vagy egyéb dokumentumok, felvételek, hogy azok másolatát (esetleg eredeti példányát) szíveskedjen eljuttatni postán az alábbi címre:

PRO CIVIS
Mýtne námestie 1
930 40 Štvrtok na Ostrove

vagy elektronikus postán, szkennelt formában az alábbi mail-címre:

iroda@procivis.sk

Bízunk benne, hogy felhívásunk megértésre talál, és sikerül egy mindent átfogó, az élet minden területét felölelő adatbázist létrehoznunk. A polgári társulás munkatársai előre is köszönik mindenki fáradozását és a nemes célhoz való hozzájárulását.