Rendeletek/Minták

Építésügyi űrlapok (kétnyelvű)

2020/06/25

Javaslat használatbavételi engedély kiadására

Egyéb

2020/06/25

Községi plakátragasztási rend - önkormányzati rendelet

2020/06/25

Ajánlások a lakosoknak rendkívüli események fennállása idejére

2020/06/25

Kiadási pénztárbizonylat (kétnyelvű, A5)

2020/06/25

Értesítés a helyi népszavazás időpontjáról és helyszínéről (kétnyelvű)

2020/06/25

Bevételi pénztárbizonylat (kétnyelvű, A5)

Civil szervezetek és a község

2020/06/25

Támogatás elszámolása

2020/06/25

Rendezvény költségvetése

2020/06/25

Kérvényező becsületbeli nyilatkozata

2020/06/25

Kérvény támogatás nyújtására a község költségvetéséből

Az információ hozzáférhetővé tételével kapcsolatos dokumentumok

2020/06/25

Rendelet az információ hozzáférhetővé tételéért felszámolható költségtérítésekről

2020/06/25

211/2000 7.sz.melléklet - Az információkérő kérvény továbbküldése

2020/06/25

211/2000 8.sz.melléklet - Értesítés az információkérő kérvény ügyintézési határidejének meghosszabbításáról

2020/06/25

211/2000 9.sz.melléklet - Az információ elérhetővé tételének költségtérítései

2020/06/25

211/2000 3.sz.melléklet - Határozat az információnyújtás elutasításáról

2020/06/25

211/2000 6.sz.melléklet - Hivatalos feljegyzés

2020/06/25

211/2000 5.sz.melléklet - Az információkérési kérvény átvételének igazolása

2020/06/25

211/2000 4.sz.melléklet - Felszólítás az információkérő kérvény kiegészítésére

2020/06/25

211/2000 2.sz.melléklet - Bejegyzés az aktában az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvénye és annak későbbi módosításai értelmében az információ elérhetővé tételével kapcsolatos ügyben

2020/06/25

211/2000 1.sz.melléklet - Bejegyzés a szóbeli tájékoztatási kérvény átvételéről az információhoz való szabad hozzájutásról szóló törvénye szerint, annak későbbi módosításai értelmében

Anyakönyvek (kétnyelvű)

2020/06/25

Kérdőív külföldi használatra kiállított anyakönyvi kivonathoz

2020/06/25

Elhalálozás bejegyzése

2020/06/25

Kérvény anyakönyvi kivonat kiadására

2020/06/25

Bejelentés utólagos bejegyzésre vagy az anyakönyvi kivonat tartalmának módosítására

2020/06/25

Értesítés a gyermek utónevei sorrendjének megváltoztatásáról

2020/06/25

Értesítés a gyermek második és harmadik utónevének meghatározásáról

2020/06/25

Értesítés a gyermek második utónevének meghatározásáról

2020/06/25

Értesítés a második utónév meghatározásáról

2020/06/25

Igazolás házasságkötésről

2020/06/25

Kérvény házassági anyakönyvi kivonat kiállítására (nő)