2020/06/26

Változik az iskolák finanszírozása

Módosult a közoktatási intézmények finanszírozásáról szóló törvény. A változás értelmében a jövőben az 5-15 éves gyermekek szabadidős tevékenységeire a központi kormányzat már a községeknek fogja folyósítani a normatívát a szerint, hány ilyen korú gyermeknek van állandó lakhelye az adott településen.
Jelenleg a pénzt azok a falvak vagy városok kapják, ahol a gyerekek az egyes szabadidő-központokat látogatják. A változással a kormány átláthatóvá kívánja tenni a támogatások elosztását, egyben pontos statisztikai kimutatásokat is kér majd a pénzek elosztásáról. Az oktatási tárca a jogszabályt azért változtatta meg, mert olyan jelenségekkel találkozott, hogy pl. egy 469 lakosú községben 7 101 gyerek szabadidős foglalkoztatására kértek támogatást. A tárca szeretné elkerülni, hogy egy-egy gyermeket több intézménynél is nyilvántartsanak, így többszörös normatív támogatást kérjenek rá. A jövőben egy gyermeket csak egy művészeti iskola, nyelviskola, óvoda, alapiskola tarthat majd nyilván.
Az új szabályozás szerint az 5-15 éves gyermek a szabadidős vagy szakköri tevékenységre továbbra is szabadon iratkozhat be, s az adott intézmény igazolása alapján az állandó lakhelye önkormányzata folyósítja majd utána – névre szólóan – a normatívát. A szabadidős tevékenység a jövőben is folyhat a gyermek állandó lakhelyétől eltérő településen.
A parlamenti vitában az ellenzéki pártok a jelenlegi gyakorlat megtartása mellett kardoskodtak, arra hivatkozva, hogy ha a községek kapják meg a szabadidős tevékenységek finanszírozását támogató normatívát a tanköteles gyermekek száma alapján, azt más célokra fogják fordítani, így a szabadidő-központok akár tönkre is mehetnek. A törvény ugyanis direkt módon nem írja elő, hogy ez a pénz kizárólag ilyen célra fordítható. A parlamenti vitában Dušan Čaplovič miniszter nem zárta ki, hogy ez is megtörténhet, de leszögezte: véleménye szerint az érintett iskolák tanulói akkor is jobban járnak majd a valamivel több forrásnak köszönhetően. Kijelentette: számára az a fontos, hogy a pénz kizárólag oda kerüljön, ahol a gyerekkel ténylegesen foglalkoznak.
A törvénymódosítás az állami iskolai normatíva 88 százalékában rögzíti az egyházi és magániskolák kötelező minimális normatív finanszírozásának mértékét. A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a község vagy a megye szabályozza a hatáskörében működő oktatási intézmények számát, a helyi szükségleteknek megfelelően. Megváltozik az igazgatók megbízatási idejének időtartama és a kinevezés módja is. Az alapító a jövőben 5 évre nevezi ki az igazgatót az iskolatanács javaslata alapján.