2020/06/26

Újabb Pro Civis kezdeményezés

A Pro Civis Polgári Társulás és az általa létrehozott és működtetett Szlovákia Magyar Önkormányzati Intézet arra törekszik, hogy szakmai munkájával hozzájáruljon a magyar nyelv használatának elősegítéséhez a közigazgatás minden területén.A társulás tagjai és munkatársai támogatják azt a politikai és társadalmi célt, hogy anyanyelvünk nyerje el a regionális nyelv státusát, ami lehetővé tenné annak használatát szülőföldünkön az államnyelvvel azonos rangon és szinten. Ezért fordítottuk le azokat a figyelmeztető táblákat, feliratokat magyar nyelvre, amelyek az emberi életre, egészségre vagy a polgárok vagyonára veszélyes helyzetekre figyelmeztetnek, és juttattuk el kétnyelvű matricaként több mint 500 önkormányzathoz – mindenhová, ahol a törvények értelmében hivatalosan is használható a magyar nyelv. Ezért fordítottuk le és juttattuk el minden magyar tanítási nyelvű általános iskolába és magyar nevelési nyelvű óvodába a hivatalosan is használható, szlovák-magyar nyelvű iskolai és óvodai beiratkozási űrlapokat. Ezért is adjuk ki és juttatjuk el minden érintett polgármesteri hivatalba szaklapunkat, az Önkormányzati Szemlét.
A magyar nyelv használatának megkönnyítése és erősítése, regionális nyelvvé emelése feltételeinek kialakítása vezérelt bennünket akkor is, amikor eldöntöttük, megjelentetjük a Pro Civis füzeteket, amelyek a szlovák törvények elérhetőségét és használhatóságát segítik elő – magyar nyelven. Talán természetes, hogy elsőként Szlovákia alaptörvényét, vagyis a Szlovák Alkotmányt, illetve a Községi önkormányzatokról és az Önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló törvényt juttatjuk el ilyen formában minden önkormányzathoz (összesen több mint 3-3 ezer példányban), bízva abban: egy-egy példányt eljuttatnak az általuk fenntartott intézményekbe – iskolák, könyvtárak, művelődési otthonok – is, hogy akár oktatási, közművelési célokra is használni lehessen. A kiadványok kétnyelvűek, tehát szlovákul és magyarul is megtalálhatók benne a jogi szövegek – a könnyebb és egyszerűbb használhatósága érdekében –, és ilyennek tervezzük további füzeteinket is, amelyek a szlovák törvényeket tartalmazzák majd, olyanokat, amelyekkel önkormányzataink, illetve a magyar nemzetiségű polgárok leggyakrabban találkozhatnak, minthogy ezek a jogszabályok mindennapi életünket befolyásolják.

Őry Péter,
a Pro Civis PT elnöke