2020/06/26

Társállatok regisztrációja (nyilvántartásba vétele) és azonosító megjelölése

A házi kedvencek, társállatok (kutya, macska, vadászgörény) egyre több otthonban megtalálhatók. Állategészségügyi, de közegészségügyi okokból is olyan jogszabályi előírások vonatkoznak rájuk, amelyeket minden felelős gazdának be kell tartania. Az alábbiakban a társállatokkal kapcsolatos, leggyakrabban felmerülő problémák tömör megválaszolása tekinthető át.

1. Akkor is kell azonosító megjelölés a kutyára (macskára, görényre), ha sehová nem utazok vele?
Igen. 2011. november 1-je óta hatályos a 39/2007. sz., állategészségügyi gondoskodásról szóló törvénynek az a módosítása (19. § 9. bekezdés), amely előírja, hogy minden kutyát, macskát, vadászgörényt kötelező egyedi azonosítóval megjelölni.
2011. november elseje óta kötelező minden kutyát, macskát és vadászgörényt elektronikus transzponderrel (mikrochippel) megjelölni, vagy kötelező, hogy rajtuk érvényes tetoválás legyen (2011. július 3-a előtt készült, olvasható tetoválás).
A 2011. november 1-je előtt világra jött állatokra átmeneti idő vonatkozik, esetükben a megjelölésre legkésőbb 2013. szeptember 30-áig kell sort keríteni.
Példa: A 2008. május 15-én világra jött kutyát, ha nem kerül eladásra, legkésőbb 2013. szeptember 30-áig kell mikrochippel megjelölni; amennyiben azonban a kutya eladásra kerül vagy gazdát cserél, a transzponder beültetése azonnal kötelező.

2. Ha kutyát veszek (kölyköt vagy felnőtt példányt), abban már benne kell lennie az egyedi azonosító chipnek?
Igen. Az állatnak kötelezően rendelkeznie kell már a transzponderrel, vagy a 2011. július 3-a előtti érvényes és olvasható tetoválással.

3. Milyen módon kell megjelölve lennie a társállatomnak (kutya, macska, vadászgörény)?
Transzponderrel (mikrochip) vagy tetoválással. A tetoválás csak akkor érvényes, ha olvasható és 2011. július 3-a előtt készült. A tetoválást az állat gazdájának az állat törzskönyvébe bejegyzett tetoválási időpont felmutatásával kell igazolnia.

4. Mi történik akkor, ha az állat tetoválására 2011. július 3-a után került sor?
Ebben az esetben a tetoválás nem elegendő, az állatba transzpondert is be kell ültetni.

5. Ha a kutyámon (macskámon, vadászgörényemen) tetoválás van, mikrochippel is meg kell jelöltetnem?
Ha a tetoválás 2011. július 3-a előtt készült és jól olvasható, akkor elegendő a tetoválás, mert érvényes, így mikrochipre nincs szükség.

6. Ki ülteti be a transzpondert a társállatomba?
Az állatot (kutya, macska, vadászgörény) csak állatorvos jelölheti meg transzponderrel, ő rendelkezik a mikrochip leolvasására alkalmas berendezéssel. Az állatorvos minden beültetés előtt köteles megvizsgálni a mikrochip működőképességét, a beültetést követően pedig azt, hogy a szerkezet jól fekszik-e az állat testében, illetve hogy ott is működőképes.

7. Köteles vagyok-e útlevelet kiállítatni a kutyámnak (macska, vadászgörény), ha meg van jelölve transzponderrel?
Ha nem utazik külföldre az állattal, útlevélre nincs szüksége.

8. Ha külföldre utazom az állattal (kutya, macska, vadászgörény), útlevelet kell kiállítatnom neki?
Igen. Ha csak egyetlen órára is külföldre utazik az állat (kutya, macska, vadászgörény), útlevélre van szüksége, melyet a társállatok útleveleinek kiállítására meghatalmazott állatorvos állít ki.

9. Milyen módon kell az állatnak megjelölve lennie, ha útlevelet akarok kiállítatni neki?
Transzponderrel vagy tetoválással. A tetoválásnak 2011. július 3-a előttről kell származnia, ezt az állat törzskönyvében lévő bejegyzéssel kell igazolni, és olvashatónak kell lennie.

10. Ki állítja ki az állat útlevelét?
Az állat útlevelét a társálatok útlevelének kiállítására meghatalmazott állatorvos állítja ki. Névjegyzékük a www.crsz.sk vagy a www.svssr.sk honlapokon érhető el.

11. Ki írhat be adatokat az útlevélbe?
Adatokat veszettség elleni oltásokról és más oltásokról csak az útlevél kiadására jogosult állatorvos írhat be az útlevélbe.
Ha az oltást más állatorvos végzi el, a külföldre történő kiutazás szempontjából az oltás érvénytelen. Ez azt jelenti, hogy a külföldre kiutazó ilyen állat nem tekinthető beoltottnak, amiből ellenőrzés esetén komoly problémák támadhatnak külföldön.

12. Milyen célokat szolgál a kisállat-útlevél?
2004. október 1-je óta a társállat útlevele a kutya, macska, vadászgörény egyetlen hivatalos okmánya, ha a tartása szerinti tagállam területén kívül mozog. A társállatnak útlevelet csak az az állatorvos állíthat ki, aki kérvénye és a szükséges feltételek teljesítése alapján a társállat-útlevél kiadására megbízatást szerez a Szlovák Köztársaság Főállatorvosától. Részletesebb információ a www.svssr.sk honlap élő állatok menüpontján olvasható.

13. Mi a teendő, ha az útlevél elvész?
Fel kell keresni a társállat-útlevél kiállítására jogosult állatorvost, aki a Társállatok Központi Nyilvántartásában törli az eredeti társállat-útlevél adatait, és új útlevelet állít ki az állat egyedi és helyes azonosítása céljából.

14. Ki módosítja az adatokat a társállatok Központi Nyilvántartásában, ha az állat gazdát cserél?
Az állatorvos.

15. Megjelöltethetem tetoválással a kutyámat?
Igen, de ez a megjelölés nem lesz összhangban a hatályos törvényi szabályozással.