2020/06/26

Tájékoztató a választópolgár számára a parlamenti választásokkal kapcsolatban

Mint az a korábbi választások és népszavazás során tettük, a közelgő parlamenti választásokkal kapcsolatban is elkészítettük a "Tájékoztató a választópolgár számára" c. dokumentum fordítását, melyet a belügyminisztérium tesz közzé a weboldalán. Az alábbiakban közöljük a dokumentum teljes szövegét magyar nyelven, illetve alul letölthető PDF formátumban két különböző méretben is (A4 és A3):
 

TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓPOLGÁR SZÁMÁRA

A szavazóhelyiségbe való belépést követően a választópolgár köteles igazolni személyazonosságát a szavazóköri választási bizottságnak a személyazonossági igazolványának felmutatásával.
Ezután a szavazóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választópolgárok jegyzékében és kiadja a választópolgár részére a szavazólapokat és a község hivatal bélyegzőlenyomatával ellátott üres borítékot. A szavazólapok és a boríték átvételét a választópolgár a saját kezű aláírásával igazolja a választópolgárok jegyzékében.
Mindegy egyes választópolgárnak be kell vonulnia a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre, a szavazóköri választási bizottság nem teszi lehetővé szavazatának leadását.
A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területen a választópolgár kiválasztja azon jelölő szervezet szavazólapját, amelyre szavazatát leadja. Ezt a szavazólapot további módosítás nélkül a borítékba helyezheti vagy a kiválasztott szavazólapon leadja elsőbbségi szavazatát az előnyben részesített jelölt sorszámának bekarikázásával. A választópolgár legfeljebb négy jelölt sorszámát karikázhatja be. Ha a választópolgár több mint négy jelöltre adja le elsőbbségi szavazatát, a szavazólap a jelölő szervezet javára kerül beszámításra és az elsőbbségi szavazatokat nem veszik figyelembe.
A választópolgár kérésére a szavazóköri választási bizottság új szavazólapokat ad a helytelenül kitöltöttek helyett. A helytelenül kitöltött szavazólapokat a választópolgár a fel nem használt szavazólapok elhelyezésére szolgáló urnába helyezi.
A választópolgárnak, aki egyedül nem képes kitölteni a szavazólapot egészségkárosodás miatt, vagy mert nem tud olvasni vagy írni, és jelenti ezt a tényt a szavazóköri választási bizottságnak a szavazás előtt, joga van a szavazófülkébe magával vinni egy másik alkalmas személyt, hogy az utasításainak megfelelően kitöltse és a borítékba helyezze a szavazólapot. A szavazófülkébe történő belépés előtt a szavazóköri választási bizottság tájékoztatja mindkét személyt a szavazás módjáról, és arról, hogy a választások előkészítésének és menetének meghiúsítása bűncselekmény. A szavazóköri választási bizottság tagja nem tölthet ki ilyen módon szavazólapot.
A választópolgár helyett, aki a borítékot egészségkárosodás miatt nem képes egyedül a szavazóurnába helyezni, ezt felkérésére és jelenlétében egy másik személy is megteheti, aki azonban nem lehet a szavazóköri választási bizottság tagja.
A választópolgárnak, aki a választások napján komoly, főként egészségügyi okokból nem tud a szavazóhelyiségbe eljutni, joga van a községtől / szavazóköri választási bizottságtól mozgóurnával történő szavazást kérni, de kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták. A szavazópolgár köteles a fel nem használt, vagy helytelenül kitöltött szavazólapokat a fel nem használt, vagy a helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, egyébként szabálysértést követ el, amelyért 33 euró büntetést szabnak ki rá. Amennyiben a szavazóhelyiségen kívül történő szavazásról van szó, a választópolgár a fel nem használt, vagy a helytelenül kitöltött szavazólapokat megsemmisíti a választókörzeti választási bizottság tagjai előtt.

Letöltés:
kétnyelvű A3
magyar A3
magyar A4
szlovák A3
szlovák A4