2023/09/28

Tájékoztató a jelölt lemondásáról, visszahívásáról, elhalálozásáról

A hatályos választójogi törvény értelmében 48 órával a választásokat megelőzően a jelölt visszaléphet jelöltségétől, az őt jelölő párt visszahívhatja őt, valamint a párt a teljes jelöltlistát is visszahívhatja. A választások előtt visszalépett vagy visszahívott, netán elhalálozott jelöltekről a belügyminisztérium vezet egy jegyzéket, amelyet - ha lejár a fentebb említett 48 órás határidő - a szavazókörökben is kifüggesztenek. Mivel a belügyminisztérium csak egy nyelven tájékoztat ezekről a tényekről, mi elkészítettük ennek a jegyzéknek a kétnyelvű változatát, amelyet itt lehet elérni: https://bit.ly/48y7r8Z.

A jegyzékben a jelöltet jelölő párt neve, valamint a jelölt foglalkozása és az állandó lakhelye szerinti település neve úgy került feltüntetésre, ahogy az a szavazólapon is szerepel.