2020/06/26

Szülőföldön magyarul - A Bethlen Gábor Alapkezelő nevelési-oktatási támogatásának felhívása

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) értesíti az érintetteket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című támogatási program (ösztöndíj) felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2016/2017-es tanévre.

Célja: a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

Formája: vissza nem térítendő támogatás.

A jogosultak köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésében foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhetnek:
• azok az óvodáskorú gyermekek, akik a 2016/2017-es tanév kezdetétől Szlovákiában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
• azok az általános és középiskolás tanulók, akik 1998. augusztus 31-ét követő időszakban születtek, és Szlovákiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják.
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (4) bekezdésben foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alap- vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

A támogatás összege:
A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás 22.400 Ft-nak megfelelő EUR.
A hallgatói támogatás 2.800 Ft-nak megfelelő EUR.

Az igénylés benyújtásának ideje és módja:
A 2016/2017-es tanévre 2017. január 31. – 2017. március 17. közötti időszakban lehet az igénylést benyújtani.
A postára adás (a boríték postai bélyegzőjének) utolsó dátuma: 2017. március 17.

Az igényléseket kétféleképpen lehet benyújtani:
1. Postai úton, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban a megadott címre. Minden jogosult kérelmét külön borítékban küldjék, a feladási szelvényen az igénylő gyermek/tanuló nevét tüntessék fel. Egy borítékban csak 1 jogosult adatlapját fogadjuk el. A borítékra írják rá: „Szülőföldön magyarul” program 2017. Az iskolák, óvodák által összegyűjtött, postai úton feladott igénylésekhez kérjük, osztályonként mellékeljenek az igénylés leadásáért felelős személy aláírásával és elérhetőségével ellátott névjegyzéket.
2. Személyesen a megadott gyűjtőhelyeken. Ebben az esetben is kérjük, hogy az iskolák, óvodák által összegyűjtött igénylésekhez osztályonként mellékeljenek az igénylés leadásáért felelős személy aláírásával és elérhetőségével ellátott névjegyzéket.

További tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Elektrárenská 2., P.O. BOX 49. 945 01 Komárno
Tel: 035 777 82 73, 0911 768 213 (munkanapokon 9.00 – 14.00 között)
E-mail: bga@szmpsz.sk
További részletek az SZMPSZ honlapján olvashatóak.